Notatki Dobrzyckie 55

"Notatki Dobrzyckie" nr 55 grudzień 2017 przysłało nam Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, które wydaje to czasopismo przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca i Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Redakcja: K. Balcer, A. Filipiak, Sz. Balcer, Z. Lisiak, S. Borowiak.

E-mail: tzmd@o2.pl. Adres korespondencyjny: Szymon Balcer, ul. Nowa 23, 63-330 Dobrzyca.