Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia zaprosza na 60. Wieczór Historyczny w piątek 12 kwietnia 2019 roku o godz. 18.00 do Urzędu Miasta Luboń przy placu Edmunda Bojanowskiego 2.

Gośćmi spotkania, w sali sesyjnej, będzie Piotr P. Ruszkowski oraz prof. Janusz Karwat, którzy zaprezentują przygotowaną pod ich redakcją najnowszą książkę „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919”. Wkrótce po pierwszym wydaniu oraz przychylnej reakcji, z jaką pozycja ta została przyjęta w 2009 roku, szczególnie przez lokalną społeczność, uznaliśmy, że konieczne będzie wznowienie – poprawione, uzupełnione i rozszerzone wydanie. Za nami setki godzin „wyciągania esencji”, dokonywania analiz zgromadzonego materiału, pisania, czynionych porównań, korekt, sprawdzań, żmudnych uzupełnień, konsultacji, burzy mózgów itp. Efekt – nowe opracowanie z 320. urosło do 688. stron. Były 322 biogramy, teraz jest ich 415. Podwoiła się liczba publikowanych zdjęć do około 1 tysiąca.

Prof. Janusz Karwat urodził się w Zamościu w 1955 roku. Wielkopolanin z wyboru od ponad 40 lat. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (politologia, historia). Prowadzone badania koncentruje wokół czterech grup zagadnień: historia wojskowa XIX i XX wieku; powstania na ziemiach polskich zaboru pruskiego, przede wszystkim Powstanie  Wielkopolskie 1918/1919; biografistyka wielkopolska XIX i XX wieku; oraz bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku. Jest autorem 18 książek naukowych i popularnonaukowych, 118 artykułów w czasopismach naukowych, 42 rozdziały w pracach zbiorowych i 61 innych publikacji.

Piotr Paweł Ruszkowski urodził się w 1957 roku w Poznaniu. W Luboniu zamieszkał w 1984 roku. Założyciel niezależnej prasy w Luboniu, redaktor naczelny „Wieści Lubońskich”, jeden z organizatorów w 1989 roku Samorządowego Komitetu Obywatelskiego w Luboniu. Radny I, IV i V kadencji Rady Miasta Luboń. Autor kilku publikacji związanych z miastem oraz regionem.

Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” przy współpracy z miesięcznikiem „Wieści Lubońskie”. Publikację będzie można nabyć w cenie promocyjnej oraz otrzymać autograf redaktorów.

W trakcie premierowego spotkania nie zabraknie też rekonstruktorów z Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia w mundurach z okresu Powstania Wielkopolskiego.

Impreza odbywa się przy wsparciu Miasta Luboń. Wstęp jest bezpłatny.


  • Fragment okładki


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31