55 lecie Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego

Dnia 14 listopada 2019 r. w Ośrodku Kultury w Środzie spotkali się członkowie ŚTK oraz zaproszeni liczni goście z burmistrzem miasta na czele. Jubileuszowi towarzyszyło okolicznościowe wydawnictwo 95. Numer „Średzki Kwartalnik Kulturalny”, a w nim scenariusz i treść jubileuszowego spotkania. Różnorodna i bogata oferta programowa ŚTK to zasługa zarządu którym od lat kieruje Bożenna Urbańska (w 2011 zdobywczyni Nagrody Głównej WTK). Wiceprezesami ŚTK są Hanna Sęk i Leszek Gościniak, Maria Sobecka-Rawbuć (sekretarka), Bożena Jankowiak (skarbniczka). Stanisław Frankowski, Wanda Magdziarska, Ryszard Kurnatowski, Adam Pawlak (członkowie zarządu, odpowiedzialni za działy: wycieczkowy, kronikarski, wystawowy i kolportażowy). Nadwornym fotografem ŚTK jest od początku Jerzy Szymański.

            Na początku spotkania, prowadząca spotkanie Bożenna Urbańska przypomniała początki stowarzyszenia i wręczono kwiaty Bożenie Wieczorek, która współtworzyła ŚTK. O wydawnictwach „Publikacje duże, małe i ulotne” mówiła Bożenna Urbańska. Ryszard Kurnatowski prezentował dział „Pamięć utrwalona w kamieniu i nie tylko”. Hanna Sęk omówiła „Konferencje ŚTK czyli mądre i ciekawe sejmikowanie”. Roman Szkudlarek w zastępstwie Stanisława Frankowskiego mówił o wycieczkach organizowanych przez ŚTK. Oczkiem w głowie ŚTK są cmentarze średzkie i o działalności opiekuńczej cmentarzy przez ŚTK mówiła Bożenna Urbańska. Kroniki ŚTK a jest ich 13. są pod opieką Wandy Magdziarskiej. Podsumowaniem i planami stowarzyszenia zainteresowała zebranych prezes ŚTK. Ona też przyjęła liczne gratulacje, kwiaty i upominki.

            Niezwykłym wydarzeniem był koncert zespołu Taklamakan podczas którego muzycy wspomnieli nieżyjącą już nauczycielkę muzyki Danielę Kraus-Burzyńską, która była bardzo silnie związana ze ŚTK.                                                                                                                                                        Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31