Zapraszamy na Pochód Polski  2018-12-02

Wojewoda Wielkopolski
i
Fundacja Zakłady Kórnickie

zapraszają na

POCHÓD  POLSKI,

który przejdzie ulicami miasta Poznania śladem delegatów i delegowanych 

na POLSKI  SEJM  DZIELNICOWY,

zwołany w Poznaniu, w grudniu 1918 r.

 • Pochód wyruszy 2 grudnia 2018 r. o godz. 14.45 sprzed Fary Poznańskiej.
 • O godz. 13.30 pochód poprzedzi uroczysta Msza św. w Farze Poznańskiej.
 • Organizatorzy proszą o rejestrację zorganizowanych grup wysyłając e-mail na adres psd@fzk.pl.

Program uroczystości:

 • 12.30 – 14.00 - rejestracja delegacji powiatowych;
 • 13.15 – 13.30 - zajmowanie miejsca w kościele po zakończeniu poprzedniej Mszy Św.;
 • 13.30 – 14.15 - Msza św. w Poznańskiej Farze;
 • 14.15 – 14.30 - formowanie pochodu na ul. Świętosławskiej;
 • 14.30 – 15.00 - POCHÓD POLSKI przez Stary Rynek, ulicami Paderewskiego, alejami  Marcinkowskiego, ulicami Św. Marcin, Piekary, Ogrodowa, Niezłomnych pod pomnik Powstania Wielkopolskiego;
 • 15.00 – 15.30 - uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem;
 • 15.30 – 15.45 - poczęstunek - grochówka harcerska;
 • 16.00 – 18.00 - Wieczór Sejmowy w Teatrze Muzycznym (za odrębnymi zaproszeniami)

Informacje dodatkowe:

 • Organizatorzy pragną szczególnie uhonorować obecnych na obchodach potomków delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy, dlatego prosimy o ich wcześniejsze zgłoszenie na adres psd@fzk.pl lub tel. 609 128 282.
 • Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc w Teatrze Muzycznym udział w Wieczorze Sejmowym wymaga posiadania odrębnych zaproszeń. 
 • Zaproszenia otrzymane pocztą są ważne dla  jednej osoby, należy je koniecznie potwierdzić  do dnia  26 listopada br. na adres e-mail dmichalak@poznan.gov.pl lub tel. 61 854 18 21. 
 • W ten sam sposób osoby przyjezdne mogą zarezerwować dodatkowe zaproszenia, które będą wydawane przy rejestracji. 
 • Obowiązuje kolejność zgłoszeń!
 • Zorganizowane grupy prosimy o zgłaszanie się na adres psd@fzk.pl oraz o zapewnienie we własnym zakresie transparentów identyfikujących grupę. Organizatorzy zapewnią uczestnikom biało-czerwone flagi, rozetki i chorągiewki. Prosimy przygotować tablice lub transparenty z nazwą delegacji.
 • Zorganizowanym grupom organizatorzy po wcześniejszym uzgodnieniu oferują bezpłatne zwiedzanie okolic Starego Rynku z przewodnikiem.

WIĘCEJ:

Niżej do pobrania: Dziennik Sejmowy nr 6 oraz Zaproszenie
Zobacz również Pochód Polski w stulecie Sejmu Dzielnicowego  oraz www.polskisejmdzielnicowy.pl 
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31