Żegnamy Henryka Zydorczaka

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. P. Henryka Zydorczaka, wieloletniego prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 maja 2018 roku w Chodzieży: godz. 11:00 msza św. w kościele pw. św. Floriana (w poblizu Rynku), godz. 12:00 cmentarz w Chodzieży (dolna kaplica).

Urodził się 7 lipca 1938 r. w Chodzieży. Tam ukończył szkołę podstawową i średnią (1956 r.). Następnie - Studium Nauczycielskie w Poznaniu a w 1967 r.- Wyższą Szkołę  Pedagogiczną w Opolu. Po studiach pracował w Szkole Podstawowej w Józefowicach koło Szamocina a następnie w przemyśle ceramicznym koło Kościerzyny. Do Chodzieży wrócił z rodziną w 1972 r., gdzie został historykiem w Liceum Ogólnokształcącym a po kilku latach dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3. Na tym stanowisku pracował z wielkim zaangażowaniem przez 23 lata, aż do przejścia na emeryturę w 2002 r. Od przeszło 30 lat prowadził w Chodzieży Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Gontyniec”.    

Od roku 1996. był członkiem Zarządu a od roku 2000.- prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Rezultaty jego działalności są doceniane i znane całemu środowisku Ziemi Chodzieskiej. Pełnił też szereg innych funkcji społecznych, między innymi od roku 1998 był radnym Rady Powiatu Chodzieskiego. 

Dał się poznać jako wybitny regionalista, zamiłowany historyk  i  wielki miłośnik  Ziemi Chodzieskiej. Opublikował wiele artykułów prasowych z dziejów miasta i Ziemi Chodzieskiej. 

W Towarzystwie Miłośników Ziemi Chodzieskiej był inicjatorem, współautorem i redaktorem szeregu wydawnictw a także organizatorem wycieczek, które pozwalały poznawać okolice Chodzieży i całą Wielkopolskę. W ramach  Towarzystwa współpracował z Towarzystwem Byłych Mieszkańców Chodzieży Narodowości Niemieckiej – HKG Kolmar (w mieście Lemgo w Westwalii). W 2005 r. zainicjował  współpracę  między szkołami średnimi w Detmold (Niemcy) i Zespołem Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach k. Chodzieży. 

Za zaangażowanie w pracy zawodowej i społecznej był wielokrotnie odznaczany i honorowany. Posiadał między innymi : Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Za Wybitne Zasługi w Rozwoju Oświaty Województwa Pilskiego”, Złotą Odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego”, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Chodzieży”.  Był też nominowany do Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, wyróżniony w plebiscycie „7 wspaniałych”, otrzymał Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Pilskiej Chorągwi ZHP”, Srebrną i Brązową Odznakę PTSM, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Nagrody Kuratora Oświaty.

Uroczystości pogrzebowe Ś. P. Henryka Zydorczaka odbyły się 5 maja 2018 roku w Chodzieży: godz. 11:00 msza św. w kościele pw. św. Floriana (w poblizu Rynku), godz. 12:00 cmentarz w Chodzieży (dolna kaplica).

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu oraz redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego" składają serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego, wszystkim jego Przyjaciołom oraz Członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej.


  • Ś. P. Henryk Zydorczak (1938 - 2018)


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31