27 grudnia świętem państwowym

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu udzieliło wsparcia dla inicjatywy upamiętnienia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie daty 27 grudnia dniem święta państwowego. 

Z uwagi na charakter oraz znaczenie tego historycznego wydarzenia, chęć i potrzebę godnego uhonorowania bohaterskich Powstańców i ich istotnej roli w budowaniu odradzającej się po latach zaborów ojczyzny, wyrażamy zgodę na umieszczenie nazwy naszego stowarzyszenia pod Apelem zainicjowanym  przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundację Zakłady Kórnickie, poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski adresowanym do prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu oraz parlamentarzystów RP. 

Podzielamy pogląd inicjatorów Apelu, iż pamięć o obronie narodowej tożsamości pod zaborami oraz o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do czego Wielkopolanie znakomicie się przyczynili, łączy Polaków i wymaga działań ponad wszelkimi podziałami. 

Poznań, 14 lipca 2021.   

Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31