Apel Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz

Halina Maria Sutarzewicz (1909 – 1991), historyk literatury, publicystka, pedagog, działaczka społeczna, podczas okupacji prowadziła tajne nauczanie w zakresie szkoły powszechnej i średniej, wybitna nauczycielka kaliskich szkół oraz wykładowca historii literatury polskiej i powszechnej w Studium Nauczycielskim w Kaliszu, promotorka wielu prac dyplomowych, badaczka twórczości pisarzy związanych z Kaliszem (zwłaszcza Konopnickiej, Asnyka i Dąbrowskiej), autorka hasła „Kalisz” do przewodnika encyklopedycznego Literatura polska, t.1, Warszawa PWN 1984. Utworzyła w Kaliszu i prowadziła przez ponad 20 lat terenowe koło ogólnopolskiego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Warszawie. Była inspiratorką wymiany tablicy pamiątkowej z błędnymi datami pobytu Konopnickiej w Kaliszu, budowy pomnika poetki, nadawania kaliskim osiedlom i ulicom nazw związanych z pisarzami kaliskimi i ich twórczością (m.in. Kaliniec – nazwa Kalisza z powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”), utworzenia w Kaliszu Izby Muzealnej im. Marii Konopnickiej. Publikowała głównie w kaliskiej prasie regionalnej. Staraniem uczniów i przyjaciół w roku 1998 wydana została książka „Halina Maria Sutarzewicz. Pisma rozproszone”, zawierająca przedruk tych publikacji. 

Wśród wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, związanych z działalnością pedagogiczną, naukową i społeczną, Halina Sutarzewicz posiada także tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.

Halina Sutarzewicz pochowana została w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Miejskim przy Rogatce w Kaliszu. Spoczęli tam wcześniej: ojciec – Tomasz Sutarzewicz (zm. 1924); matka -  Gabriela z Nieżychowskich Sutarzewicz (zm. 1947) i siostra – Irena z Sutarzewiczów Zielińska (zm. 1932).

Halina Maria Sutarzewicz zmarła bezpotomnie, nie są też znane żadne osoby z jej dalszej rodziny, które mogłyby się opiekować grobem. Codzienna dbałość o nagrobek i jego otoczenie spoczywa na założonym w roku 2000 w Kaliszu Stowarzyszeniu im. Haliny Sutarzewicz. 

W wyniku usilnych starań zarządu oraz dzięki organizowanej przez kaliski oddział PTTK kweście na renowację historycznych nagrobków znanych kaliszan, już tego lata rozpoczną się prace związane z rekonstrukcją nagrobka Haliny Sutarzewicz na Cmentarzu Miejskim przy Rogatce, z uwzględnieniem przywrócenia łańcuchów między słupkami wokół tumby.

Większość potrzebnej kwoty (ok. ¾ ) została zebrana podczas listopadowej kwesty. Uzupełnienie tych środków miało być zapewnione dzięki kolejnej zbiórce, jednak z powodu pandemii coronavirusa i obaw o jej nawrót jesienią, zorganizowanie kolejnej kwesty może się okazać niemożliwe.

Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu apeluje o wpłaty na ten cel składane na jego konto:
ALIOR BANK SA – nr konta: 96 2490 0005 0000 4500 1916 8178, z dopiskiem "Darowizna – nagrobek"

Pełen tekst apelu do pobrania niżej.



  • Halina Maria Sutarzewicz (1909 – 1991)


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31