Konfrontacje 2017

XXXVI Ogólnopolski Konkurs Literacko - Fotograficzno - Plastyczny Konfrontacje 2017

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2017 r.

Prace należy wysłać na adres: Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury ul. Narutowicza 69 64-100 Leszno

Uczestnik ma prawo nadesłać:
- w dziale literackim: w poezji - jeden zestaw 6 wierszy;  w prozie - 2 prace do 4 stron;
- w dziale fotografii: zestaw 6 prac w formacie min. 30x40 lub większym;
- w dziale plastyki: zestaw 6 prac z dziedziny malarstwa, grafiki i rysunku; tematyka i technika wykonania prac jest dowolna!
Uczestnik załącza do prac Kartę Uczestnictwa (do pobrania z regulaminu).

Szczegółowe warunki oraz dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub pocztą mailową
Kontakt: tel. 691 765 091;   e-mail: lstk@leszno.edu.pl;Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31