Sejmik Regionalistów Wielkopolskich 2018

W sobotę 9 czerwca odbył się w Poznaniu Sejmik Regionalistów Wielkopolskich inaugurujący obchody 100. Rocznicy Niepodległości Polski przez regionalne stowarzyszenia kultury województwa wielkopolskiego. Na zaproszenie Zarządu oraz Rady Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego do Muzeum Powstania Wielkopolskiego na Starym Rynku przybyło 45 osób reprezentujących 26 stowarzyszeń oraz instytucji z całej Wielkopolski.

Obrady prowadził przewodniczący Rady WTK, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej Jerzy Naskręt. W celu zebrania i opracowania wniosków złoszonych przez uczestników a następnie przekazania ich adresatom oraz opublikowania, powołano komisję w składzie: Paweł Bugaj (Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej), Małgorzata Jańczak (Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu) oraz Jacek Lichocki (Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej). Podobna komisja była powołana podczas Sejmiku w roku 2017 a efektem jej pracy był Apel o pomnik generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Poznaniu.

Aleksandra Kubisiak z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu zaprezentowała projekt konferencji „W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego”. Będzie to druga konferencja w ramach cyklu „Wielkopolskie drogi ku niepodległości w XIX i XX w. z perspektywy małych ojczyzn”. Jest planowana na 26 - 27 listopada 2018. Pierwszego dnia (poniedziałek) obrady odbywać się będą w Teatrze Polskim, tam też odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Głównej WTK za rok 2018. W drugim dniu konferencja będzie kontynuowana w Sali PTPN. Program konferencji wypełnią referaty opracowane pod egidą PTPN oraz panele dyskusyjne zorganizowane przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Wstępna zapowiedź konferencji jest dostępna między innymi na www.e-pw.pl/page.php/1/0/show/251. Tam też podane są adresy, dokąd należy kierować pytania szczegółowe. 

W "Przeglądzie Wielkopolskim" 2018 nr 1 opublikowaliśmy sprawozdanie dra hab. Olafa Bergmanna, kierownika projektu z poprzedniej edycji konferencji, która odbyła się w roku 2017.

Maciej Musiał, były wojewoda poznański i wielkopolski zaprosił regionalistów do uczestnictwa w obchodach 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego, które pod patronatem Marszałka Sejmu RP organizują Wojewoda Wielkopolski i Fundacja Zakłady Kórnickie. Stowarzyszeniom wręczył pisemne zaproszenia oraz roboczy program obchodów (do pobrania niżej) a także po egzemplarzu poprawionego wydania Dziennika Polskiego Sejmu Dzielnicowego (wyd. PTPN, red. Andrzej Gulczyński).

Stanisław Słopień, prezes WTK, które jest jednym ze współorganizatorów obu wyżej wymienionych projektów, wyraził zadowolenie, że wieloletnie starania stowarzyszenia o włączenie tradycji Sejmu Dzielnicowego do pamięci zbiorowej Wielkopolan są kontynuowane w sposób spektakularny, przemawiający również do młodych i zauważalny w całej Polsce. Prosił stowarzyszenia o zainicjowanie współdziałania organizacji społecznych kultywujących tradycje regionalne (bractwa kurkowe, chóry, zespoły folklorystyczne) na rzecz ich uczestnictwa w obchodach. Zaproponował wystosowanie przez Sejmik apelu w tej sprawie do wszystkich stowarzyszeń regionalnych w Wielkopolsce oraz w regionach, których delegaci uczestniczyli w Sejmie Dzielnicowym. Przekazał również informację, udostępnioną przez prof. dra hab. Andrzeja Gulczyńskiego, o związanych z upamiętnieniem Sejmu Dzielnicowego przedsięwzięciach PTPN

Regionalne stowarzyszenia kultury aktywnie uczestniczą w gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich obchodach 100. rocznicy Rocznicy Niepodległości Polski oraz 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego a także realizują w tym zakresie projekty własne. "Przegląd Wielkopolski" oraz jego wersja internetowa będzie im służył jako forum wymiany inspiracji oraz informacji o podejmowanych przedsięwzięciach. Redakcja planuje między innymi numery i nowe działy tematyczne: 

  • nr 3/2018 profil: "100-lecie niepodległości z wielkopolskiej perspektywy" - Polski Sejm Dzielnicowy. Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 10 sierpnia 2018 
  • nr 4/2018 profil: 100 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Uniwersytet a region. Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 15 listopada 2018.
  • biogramy, zabytki, dzieła sztuki, miejsca pamięci, twórczość literacka, filmowa, muzyczna i teatralna związana z tematyką Powstania Wielkopolskiego,
  • wydarzenia i projekty kulturalne, edukacyjne, turystyczne i sportowe inspirowane tematyką 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i realizowane przez instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy Sejmiku zwiedzili nową ekspozycję Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem jego Rady z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie lokalizacji przyszłej siedziby tej placówki wyraziłi przekonanie, że jeszcze przed obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania powinna być podjęta wiążąca decyzja.

Sejmik postanowił wystosować apel do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy WTK w dalszym utrzymaniu kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" jako organu programowego wielkopolskiego regionalizmu.

Przedstawiciele stowarzyszeń z Wielkopolski, które nalezą do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, postanowili wstrzymać sie z wyborem podczas Sejmiku kandydatów województwa wielkopolskiego do władz tego związku stowarzyszeń na lata 2018-2022, gdyż spośród 22 wielkopolskich członków RSR RP na Sejmiku było ich obecnych 6.Prezes WTK apelował, aby wielkopolscy uczestnicy odbywającego się w Legnicy 23-25 września XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych wykorzystali każdą okazję do prezentowania na tym forum wielkopolskich dróg do niepodległości (od nazwy projektu WMN), poznańskiego sposobu na niepodległość (od nazwy projektu PTPN) oraz doświadczeń będących udziałem ich własnych małych ojczyzn.

Wiceprezes WTK Leszek Praczyk poinformował o decyzji Zarządu WTK  w sprawie powołania Kapituły Nagrody Głównej i prosił o zgłaszanie na adres biuro@wtk.poznan.pl kandydatów do tego gremium.

W roku 2019 zakończy się obecna kadencja władz WTK i w czerwcu zgodnie ze Statutem powinna odbyć się Wielkopolska Konferencja Kulturalna, która między innymi dokona wyboru nowych władz. Zarząd WTK ustali jej dokładny termin i miejsce biorąc pod uwagę ewentualne propozycje stowarzyszeń, które zechciałyby być jej współorganizatorem.

W Sejmiku uczestniczyło 45 osób (wg. listy obecności) z 26 stowarzyszeń oraz instytucji: Fundacja Zakłady Kórnickie, Kostrzyńskie Towarzystwo Regionalne, Poznański Klub Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Salonik Artystyczny VIII LO w Poznaniu, Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu, Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne, Średzkie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo Miłośników Koźmina Wlkp., Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk,Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami. Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Przyjaciół Powidza, Towarzystwo Przyjaciół Pro Sinfoniki im. Alojzego Andrzeja Łuczaka, Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu, Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne.

Panu Hieronimowi Dymalskiemu dziękujemy za fotoreportaż. Dwa końcowe zdjecia to od Towarzystw z Chodzieży i ze Śremu.
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31