Architektura sakralna dekanatu kępińskiego

Jerzy Kazimierz Babiak, Architektura sakralna dekanatu kępińskiego, Historia i współczesność, Kępno-Poznań 2021, s. 200, Silva Rerum

Do dekanatu kępińskiego aktualnie należy dwanaście parafii, tyle samo kościołów parafialnych i cztery kaplice modlitewne, często z kapliczkami przykościelnymi. Kapliczek przydrożnych odnotowano dwadzieścia dwie, figur przydrożnych natomiast dziesięć oraz krzyży przydrożnych czterdzieści. Wszystkie te obiekty sakralne stanowią miarę kultury duchowej trzydziestotysięcznej społeczności dekanatu kępińskiego.

Nie warto wnikać w szczegółowe wyliczenia parafii dekanatu, miejsc w których zbudowano kapliczki lub postawiono krzyże. One służyły i służą kultowi religijnemu. Trzeba sięgnąć do książki, aby zapoznać się z nimi. Opracowanie ma charakter historyczno-dokumentacyjny, chociaż mam jako czytelnik świadomość, że każdemu kościołowi parafialnemu można poświęcić opracowanie monograficzne. Wśród kościołów są perełki architektoniczno-historyczne. Autor sięgnął do licznych opracowań, w tym historycznych. Cytuje na przykład opracowania XIX wieczne ks. Pawła Władysława Fabisza (1819-1881) opisujące parafie w „Kronice dekanalnej kępińskiej” wydanej w 1855 i „Kronice parafialnej baranowskiej” wydanej we Wrocławiu w 1853 r. Obie kroniki w wielu fragmentach są pisane po łacinie. Miałem okazję zapoznania się z nimi a nawet tłumaczyłem te fragmenty łacińskie w odniesieniu do „Kroniki parafialnej baranowskiej”.

Książka jest wyjątkowo bogato ilustrowana sto siedemdziesiąt ośmioma zdjęciami, wykonanymi przez autora. Mają one walor dokumentacyjny, świadczą one o solidności warsztatowej autora.

Obecnie w Polsce, w 41 archidiecezjach rzymskokatolickich istnieje 1135 dekanatów. Książka może być wzorem do podobnych opracowań. Dokumentowanie i opisywanie historii obiektów sakralnych z pewnością wzbogaca wiedzę, ale też przywiązanie wyznawców do swoich świątyń.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na sformułowanie tytułu książki, moim zdaniem powinien on brzmieć: architektura obiektów sakralnych dekanatu kępińskiego.

Prof. Jerzy Kazimierz Babiak swoje dzieciństwo i młodość spędził w Kępnie. Jego przywiązanie do regionu kępińskiego objawia się wieloma opracowaniami, w których opisuje ludzi i obiekty regionu kępińskiego. Z pewnością ma w swoich planach jeszcze wiele takich opracowań. Daje on przykład, jak należy pracować jako regionalista. To co już uczynił, zasługuje na uznanie.

Kazimierz KrawiarzParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31