PW 2022-4 (138)

Od redakcji Stanisław Słopień

ARTYKUŁY

 • Józef Dobosz, Wielkopolska w średniowieczu – od kolebki państwa przez księstwo(a) dzielnicowe do podziałów administracyjnych zjednoczonej monarchii
 • Regina Pacanowska, Wielkopolska przedsiębiorczość w kontekście najstarszych przedsiębiorstw regionu
 • Danuta Konieczka-Śliwińska, Przemysław Matusik, Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM – historia i działalność

KONKURS „CZYM DLA CIEBIE JEST WIELKOPOLSKA?”

 • Danuta Konieczka-Śliwińska, Idea i podsumowanie konkursu „Czym dla Ciebie jest Wielkopolska?”
 • Wypowiedzi osób nagrodzonych: Miłosz Ostalski, Aleksandra Sosnowska, Marzena Jankowska, Piotr Płociniczak, Nataniel Kaczmarek, Klaudia Szulc,  Julia Bielawska, Weronika Wiśniewska
 • Wypowiedzi regionalistów: Andrzej Szymański, Bartosz Kiełbasa, Filip Kaczmarek, Ryszard Biberstajn 

DAJĘ SŁOWO…

 • Błażej Osowski, Bejmy

Z WIELKOPOLSKI

 • Nagroda Główna WTK 2021 dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego
 • Elżbieta Lesiewicz, Spotkanie Pokoleń. Przeszłość zerwana z murów miasta 1956-1989. Nagroda Główna WTK 2021 dla Jacka Juszczyka
 • Wiesława Grobelna, Jubileusz 135-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej

Z PÓŁKI WIELKOPOLANINA

 • Aleksandra Losik-Sidorska, M. Heruday-Kiełczewska, Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w źródłach historycznych, Poznań–Warszawa 2021
 • Stanisław Borowiak, Magdalena Jakś-Ivanowska, Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2021

Noty o autorach

Sprzedaż i prenumerata           PW 2022-4 pdf zob. do pobrania niżej  


Pliki do pobrania
  138_4_2022.pdf

 • OKŁADKA IV. Katedra w Gnieźnie, wnętrze. Ostrów Tumski w Poznaniu. Katedra w Gnieźnie, fragm. Drzwi Gnieźnieńskich. Ostrów Lednicki. Giecz. Grzybowo. Fot. P. Namiota. OKŁADKA I. Katedra w Gnieźnie, Konfesja św. Wojciecha. Fot. P. Namiota

 • OKŁADKA II. Konferencja „O nowy model historycznych badań regionalnych” w 2005 r. Seminarium w Gułtowach w 2011 r.(do tekstu s. 21). Debata „Czym jest dla Ciebie Wielkopolska?” w 2022 r. Laureaci i organizatorzy VIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Poznaniu w 2022 r. (do tekstu s. 29). Fot. P. Namiota. OKŁADKA III. Wągrowiec 4 listopada 2022 (do tekstu s. 70). Poznań 2 grudnia 2022 (do tekstu s. 71). Fot. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu oraz H. Dymalski


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31