Socjologia prof. Andrzeja Kwileckiego we współczesnej perspektywie

Seminarium pt. „Pogranicza kultur. Socjologia prof. Andrzeja Kwileckiego we współczesnej perspektywie” 

11 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 

Wydział Socjologii UAM sala A budynku E (Kampus Ogrody – Poznań, ul. Szamarzewskiego 89).

Udział wezmą:

  • prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytut Zachodni / Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  • prof. UAM dr hab. Renata Suchocka, Wydział Socjologii UAM
  • prof. dr hab. Waldemar Łazuga, Wydział Historii UAM
  • Prowadzenie: dr Jacek Kubera, Wydział Socjologii UAM

Wydarzenie stanowi część cyklu seminariów organizowanych w stulecie założenia w Poznaniu Instytutu Socjologicznego, funkcjonującego od 1928 r. jako Polski Instytut Socjologiczny. Był on ogólnokrajową, posiadającą oddziały w innych miastach, organizacją naukową, która prowadziła działalność badawczą, organizacyjną i współpracowała z podobnymi placówkami na świecie. Jej zasługą była integracja socjologicznie zorientowanych badaczy i badaczek z różnych ośrodków naukowych w Polsce, o różnych tradycjach i paradygmatach, co odzwierciedlały m.in. publikowane przez Instytut monografie, a także artykuły zamieszczane w jego „Przeglądzie Socjologicznym".

Do udziału zapraszają Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Poznański) oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

W spotkaniu będzie można również uczestniczyć dzięki jednoczesnej transmisji online.
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af697da9568774079a9dfabf78e11f994%40thread.tacv2/1632514669220?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2248643ca4-ce63-4cb0-990c-bdeaea3439ea%22%7d

Andrzej Kwilecki urodził się 23 października 1928 w Kwilczu, zmarł 14 października 2019 w Poznaniu, pogrzeb odbył się 18 października 2019 w Kwilczu.
(zob. http://www.e-pw.pl/page.php/1/0/show/399)Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31