Uroczystości w Lusowie

153. rocznica urodzin i 83. rocznica śmierci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego.

Program - zob. ilustracja niżej.