Maria Paruszewska, Na Sejm Dzielnicowy

Maria Paruszewska*

Na Sejm Dzielnicowy
(1918)

Nikt za to zapłaty nie czeka, iż sam sobie dobrze czyni, bo to samo hojną mu jest zaplatą. Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo w niej wszystko dobro, jako się rzekło, zamyka. ks. Piotr Skarga

Pod twoje skrzydła, ty nasz Orle Biały,
W licznych zastępach dąży naród cały,
I gdy spadają z ziem polskich okowy -
Wzywa cię Poznań na Sejm Dzielnicowy.

Tutaj w prastarym grodzie Przemysława,
Gdzie nieśmiertelnej Polski żyje sława,
Obrońcy kraju, Ojczyzna Was wita,
Jako swe dzieci, bo już wolność świta!

Przyszliście do nas z bliska i z oddali,
Z świętym zapałem, który serca pali,
Aby uścisnąć czule rękę bratu
I w zgodnej pracy stanąć u warsztatu.

Was z Prus Królewskich, z Śląska Piastowskiego,
Was z Prus Książęcych u gniazda polskiego,
Was z Kaszub, z Mazur, z obczyzny Rodacy –
Wszystkich witamy, Bóg poszczęści pracy!

A trudu wiele, prawie ponad siły,
Lecz w Polsce, którą gruzy przywaliły,
Są rąk miliony, więc w lot do roboty,
Aby odnaleźć i dzierżyć „Róg Złoty”.

Z tomu Moje pieśni, Poznań 1934, cyt. za: Krople wrzącej krwi. Powstanie wielkopolskie w poezji i pieśni. Antologia, wybór i przedm. Józef Ratajczak, Poznań 1978. Przegląd Wielkopolski 2018 nr 3.

Maria Paruszewska - 1864-1937. Poetka i działaczka kulturalna. Opublikowała studia o Feliksie Nowowiejskim, Giuseppe Verdim, Raulu Koczalskim i Mieczysławie Karłowiczu. Autorka kilku tomików wierszy.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31