Spotkania Pokoleń 2022

Spotkania Pokoleń 2022. Studencki Poznań lat 70. i 80. XX wieku.
2 grudnia 2022 r., Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Kampus uniwersytecki Morasko.

W programie:

godz. 10:00 Inauguracja Spotkań Pokoleń'22

  • Powitania
  • Uhonorowanie najstarszych działaczy studenckich z czasu przełomu 1956 roku; wręczenie Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego prof. n. med. Jackowi Juszczykowi za żarliwe wypełnianie misji życiowych wybitnego lekarza i społecznika, także artysty, krytyka sztuki, poety, fotografika ale przede wszystkim czołowego animatora życia kulturalnego studentów w owianym legendą klubie studenckim „Od Nowa” z ulicy Wielkiej 1 w Poznaniu.
  • Wernisaże; otwarcie i zwiedzanie wystaw: “Przeszłość zerwana z murów miasta..., kultura studencka Poznania 1956-1989..., plakaty” - kuratorzy Jerzy Łojko, Wydział Historii UAM (1974) oraz Jakub Łojko, Wydział Historii UAM (2022) i wystawa pt. “Opozycyjna aktywność kulturalno - polityczna studentów Poznania w latach osiemdziesiątych” - kurator prof. Dobrochna Dabert, Pracownia Literatury i Kultury Niezależnej UAM

godz. 11:00 sala nr 120 debata panelowa:

  • ”Kontestacja polityczna – zorganizowana opozycja studencka w Poznaniu”. Moderator prof. UEP Filip Kaczmarek, Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, paneliści: Barbara Wentowska, Ewa Wójciak (tbc), Mirosław Augustyn, Włodzimierz Fenrych, Andrzej Radke. 

godz. 12:30 (hol główny) sesja posterowa

  • "Czy warto studiować niewygodnie?" - sesja posterowa przygotowana przez studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Historii UAM. Opieka merytoryczna: prof. Elżbieta Lesiewicz oraz prof. Izabela Skórzyńska..  

godz. 14:00 (sala nr 120) debata panelowa II 

  • „Kontestacja artystyczna czyli niegrzeczne dziewczyny i niegrzeczni chłopcy”; moderator - Ewa Obrębowska, paneliści: aktorzy Teatru Ósmego Dnia.

godz.16:30 Zakończenie Spotkań Pokoleń'22 (aula wydziału)  

  • „Świadkowie. Koncert piosenek niezależnych”. Studenci Politologii i Dziennikarstwa UAM, w programie m.in. utwory Antoniny Krzysztoń, Jacka Kaczmarskiego, Janusza Weissa - Salon Niezależnych, Grzegorza Tomczaka w połączeniu z prezentacją multimedialną; archiwalne filmy, fotografie, afisze, plakaty itp. Scenariusz i reżyseria Oliwia Szeląg i Monika Lisiak, konsultacja merytoryczna prof. Dominika Narożna (NPiD) oraz prof. Krzysztof Gajda (FPiK)

Udział bezpłatny, pod warunkiem zgłoszenia do dnia 27 listopada 2022. w sekretariacie konferencji: Fundacja Jeden Uniwersytet,, e-mail: biuro@1uniwersytet.pl tel. 697007057.

Organizatorzy:

  • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
  • PPNT Fundacja UAM, Muzeum UAM i Stowarzyszenie Absolwentów UAM
  • oraz Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Uniwersyteckiego w Poznaniu „Jeden Uniwersytet”   

(Na podst. informacji Zbigniewa Theusa)Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31