Zarząd WTK informuje

W dniu 23 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Omówiono i zatwierdzono uchwałami dokumenty dotyczące działalności Towarzystwa w 2019 roku:

  • sprawozdanie merytoryczne przygotowane przez panią Aleksandrę Kowalską,
  • sprawozdanie finansowe przygotowane przez pana Sławomira Maćkowiaka.

Rozmawiano również o bieżącej sytuacji finansowej stowarzyszenia.

Prezes Jerzy Babiak poinformował o przeprowadzonym kompleksowym remoncie oraz wyposażeniu pomieszczeń biurowych Towarzystwa.

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu 26 nowych członków, w tym 24 zwyczajnych i 2 wspierających. Pochodzą oni głównie z aglomeracji poznańskiej, nie udało się pozyskać jak dotąd nowych członków z terenu województwa wielkopolskiego.

Zdaniem członków zarządu należy w najbliższej przyszłości pomimo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej podjąć próbę aktywizacji współpracy z towarzystwami regionalnymi.

Ponadto Zarząd podjął decyzje:

  • o kontynuowaniu projektu Nagroda Główna WTK (termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 października 2020)
  • o zainicjowaniu projektów: "Wybitny regionalista" oraz „Przyjaciel kultury”
  • o kontynuowaniu pomimo trudnej sytuacji finansowej wydawania kwartalnika „ Przegląd Wielkopolski” w formie papierowej
  • o przygotowaniu osobnego specjalnego numeru "Przeglądu Wielkopolskiego” na przypadający w 2022 roku jubileusz 60-lecia WTK.

Biuro WTK działa, kontakt: biuro@wtk.poznan.pl tel. 514 012 395 (wtorki, środy i piątki 12 - 17). 


  • Prezes WTK prof. dr hab. Jerzy Babiak. Fot. H. Dymalski


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31