Uroczystość 100 rocznicy w Lusowie

Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

zapraszają

na uroczystości związane z 100 rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

i odzyskania przez Polskę Niepodległości.

24 października 2018 r.