Wielkopolskie drogi ku niepodległości 2019

Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn” 

Rok po obchodach setnej rocznicy powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku

III Konferencja Sejmiku Muzeów i Regionalistów Wielkopolskich

Poznań, 3 grudnia 2019

Sala Konferencyjna PTPN w Poznaniu ul.Mielżyńskiego 27-29

 • 9.30-9.45 Otwarcie Konferencji
 • 9.45-10.00 Informacja dyr. Tomasza Łęckiego na temat postępu prac nad nowym Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku
 • 10.00-10.45 Trzy pierwsze prezentacje: Obchody stulecia Polskiego Sejmu Dzielnicowego (prof. Andrzej Gulczyński), Internetowy portal o powstaniu wielkopolskim (prof. Rafał Reczek), Wystawa-instalacja objazdowa Wielkopolanie ku Niepodległej (prof. Olaf Bergmann, Stefan Ogorzałek)
 • 10.45-11.15 Podsumowanie obchodów stulecia Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i poszczególnych „małych ojczyznach” Wielkopolski (dr Piotr Grzelczak)
 • 11.15-11.40 Przerwa kawowa 
 • 11.40 - 13.00: Referaty z dyskusją: Tomasz Sibora (Inowrocław), dr Kamila Szymańska (Leszno), Robert Czub (Gostyń), dr Izabela Korniluk (Zielona Góra), Angelika Pilarska (Rogoźno) 
 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00-15.15 Panel dyskusyjny Powstanie wielkopolskie 1918-1919 roku i jego rola w kształtowaniu świadomości historycznej Polaków. Paneliści: prof. Edward Czapiewski (Wrocław), prof. Maciej Fic (Katowice), dr Konrad Meus (Kraków) oraz prof. Przemysław Matusik (Poznań) 
 • 15.15-15.40 Przerwa kawowa 
 • 15.45-16.45 Ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2019 
 • 16.45-17.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Uczestnicy: szefowie i pracownicy merytoryczni wielkopolskich instytucji kultury, muzeów, bibliotek, samorządów (miejskich, powiatowych i gminnych), historycy zajmujący się dziejami Wielkopolski w XIX i XX wieku, regionaliści, członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, historią i tradycją 

Organizator: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Współorganizatorzy: Fundacja Zakłady Kórnickie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu

Zob. również: Więcej zdjęć K. Krawiarza z tego wydarzenia       

 Tematyka Konferencji w wybranych poprzednich numerach, np.: PW 2019-2 oraz PW 2018-4Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31