Zacieranie granic

I Regionalna Konferencja Naukowa w Muzeum

Zacieranie granic

7 listopada 2019 (czwartek) godz. 11:00 - 13:30

Muzeum Regionalne w Pleszewie ul. Poznańska 34

W programie między innymi:

  • prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt, Dawne dzielnice zaborowe i ich mieszkańcy jako regiony i społeczności regionalne. Przykład Wielkopolski
  • dr Błażej Osowski, Granice w języku, wśród ludzi, w terenie
  • prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Unifikacja prarwa jako sposób Iikwidacji podziałów
  • prof. UAM dr hab. Anna Tobolska, Pozycja powiatu pleszewskiego w regionie w świetle wskaźników społeczno—gospodarczych

Zapraszają:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
  • Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  • Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie

Prośba o potwierdzenie udziału do dnia 04.11.2019 tel. 62 7428 359