Kim jesteśmy?

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000103054).

Działa od roku 1962. Zrzesza osoby oraz instytucje, w tym przede wszystkim lokalne i regionalne stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Inicjuje oraz realizuje projekty społeczno-kulturalne w nawiązaniu do dziedzictwa, wartości i potencjału kultury regionu. Jest ośrodkiem współpracy ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury, środowisk akademickich, twórców oraz instytucji kultury, regionalistów i samorządowców. Należy do ogólnopolskiego związku stowarzyszeń Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Co roku WTK organizuje między innymi „Dni Wielkopolski" oraz "Sejmik Wielkopolskich Regionalistów" a także przyznaje Nagrodę Główną za zasługi dla kultury Wielkopolski. Co trzy lata zwołuje „Wielkopolską Konferencję Kulturalną”. Stowarzyszenie jest wydawcą kwartalnika „Przegląd Wielkopolski” (od 1987 r.)

Siedziba Towarzystwa znajduje się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, przy którego wsparciu WTK prowadzi Centrum Regionalizmu Wielkopolskiego, które zajmuje się dokumentacją oraz promocją ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce. 

Konto bankowe: 83 2490 0005 0000 4530 5828 1135

Logo WTK - zob. niżej plik do pobrania

Więcej: www.e-pw.pl oraz facebook.com/wielkopolskie.kulturalne


Pliki do pobrania
  logo_wtk.jpg


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31