Żegnamy Stefana Wojneckiego

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stefana Wojneckiego. Urodzony w roku 1929 w Poznaniu, tutaj też zmarł 4 stycznia 2023 roku.

Był wybitnym artystą w dziedzinie fotografii, wieloletnim profesorem, animatorem życia kulturalnego, człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach, pogodnym, wrażliwym i życzliwym, lubianym i podziwianym. 

Stefan Wojnecki był członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, należał między innymi do Komisji do spraw współpracy z młodzieżą, w latach 1995- 1996 uczestniczył w pracach grupy roboczej przygotowującej powołanie Europejskiej Organizacji Kultur Narodowych i Regionalnych (EFCO) z siedziba w Strasburgu. 

W latach 2011-2016 był członkiem Rady Programowej "Przeglądu Wielkopolskiego". Na łamach kwartalnika opublikował artykuł "Fotografia w Wielkopolsce 1839-1989" (rok 2005 nr 3-4) oraz "Amatorski ruch fotografii artystycznej w Poznaniu" (rok 2013 nr 1).

W roku 2012 należał do grona 20 osób wyróżnionych z okazji 50-lecia WTK Statuetką wraz z certyfikatem "Za Zasługi dla kultury Wielkopolski 1962-2012".

Rodzinie, Przyjaciołom i wszyskim Bliskim Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Msza św..żałobna w sobotę 14 stycznia ogodz. 11:00 w kościele ul. Święty Marcin 13. Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13:10 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.


  • Stefan Wojnecki. Fot. WBPiCAK w Poznaniu

  • 7 grudnia 2012 roku. Stefan Wojnecki odbiera wyróżnienie WTK "Za Zasługi dla kultury Wielkopolski 1962-2012".


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31