Poznańska muzyka wolności zabrzmiała w Auli UAM

29 października 2019 r. odbył się w Poznaniu koncert „Poznańska Muzyka Wolności” dedykowany przede wszystkim potomkom powstańców wielkopolskich i poznaniakom, a główną jego ideą było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Nazwa koncertu zawiera w sobie głęboki przekaz.

W muzyce wolności autorzy tekstów nie tylko operują wariantami tego pojęcia, ale odnoszą się też do tworzonych przez siebie niezależnych sekwencji. Nie są to jednak na szczęście symptomy kryzysu różnorodności indywidualnej. Wydźwięk utworów wpisuje się w pewną strategię, opiera się na nawiązaniach do dzieł już stworzonych w celu dzielenia się "własnością intelektualną i prywatną". Należy odnieść wrażenie, że istotnym elementem decydującym o wartości tego podejścia są barwy i różnorodna stylistyka dźwiękowa, konotująca wysublimowane barwy i nowoczesne brzmienia.

Warto też zauważyć, że interpretacja nie jest w istocie jednoznaczna. Staje się ona symptomatycznym, udźwiękowionym obrazem, opierającym się na pewnych, bliżej nieokreślonych podobieństwach, wpisując się w różnorodne nurty i mając zdolność przełamywania ukrytego systemu. Pozwala to na stosowanie w niej z jednej strony dyscypliny, zaś z drugiej na angażowanie woli twórczej, osobistej refleksji i czułej pamięci, niosącej wrażliwość, pamięć, refleksję, zachwyt, motywację do życia i wiele jeszcze innych cech i wartości po to, żeby zyskać poczucia dobra i szczęścia. Muzyka i semantyka są tożsame od pierwszego dźwięku po ostatni akord.

Poznańskie środowisko muzyczne ma swoją wieloletnią historię a wraz z nią okresowe czy ponadczasowe przesłania, które w wersji koncertowej zostały zaprezentowane przez takich artystów jak: Halina Benedyk, Justyna Szafran, Ewelina Rajchel, Dominika Narożna, Marianna Ćwiąkała, Piotr Kuźniak, Grzegorz Kupczyk, Piotr Schultz, Dariusz Rennert,  Grzegorz Tomczak i Filip Popów, a także zespoły: Anno Domini, Konsonans, Sun Flower Orchestra oraz Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych pod dyrekcją Wiesława Bednarka.

Jak się okazało podczas koncertu, reprezentację muzyki wolności mamy zatem godną, jakiej nie powstydziłyby się inne miasta. Koncert w reprezentacyjnej poznańskiej Auli UAM był ze wszech stron pozytywnie odebrany, bowiem "ciążył" na nim w pozytywnym tego słowa znaczeniu dodatkowy element - słuchaczami byli potomkowie powstańców wielkopolskich. Wspólnymi siłami zorganizowali go Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury - PTAAAK, miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-198, Stowarzyszenie Koliber Poznań i inni.

Ilustracje: Fot. H. Dymalski (3)                                                                     Krzysztof Wodniczak

Zob. również 20-minutowy program Muzo-mania, w całości poświęcony temu koncertowi. Link: https://www.youtube.com/watch?v=kVzd8MDl59o


  • Grupa wokalna Konsonans. Fot. H. Dymalski

  • Grzegorz Kupczyk. Fot. H. Dymalski

  • Piotr Schulz. Fot. H. Dymalski


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31