Józef Wybicki na tle epoki

Konferencja naukowa "Józef Wybicki na tle epoki przełomu (koniec XVIII – początek XIX wieku)".

12-13 grudnia 2022 roku. Sala Posiedzeń PTPN w Poznaniu ul.Mielżyńskiego 27/29

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników tychże badań oraz pogłębienie wiedzy na temat życiorysu Józefa Wybickiego, jego działalności politycznej, wyrażanych przez niego poglądów społeczno-politycznych oraz szeroko rozumianej twórczości publicystycznej i literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem „Mazurka Dąbrowskiego”, a także refleksja nad miejscem Józefa Wybickiego w pamięci historycznej Polaków w XIX i XX wieku.

Zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z krótkim abstraktem (około 500 znaków) na adres mailowy: norbert.delestowicz@ptpn.poznan.pl do dnia 30 listopada 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów. Jako pokłosie konferencji planowane jest wydanie recenzowanej publikacji książkowej w Wydawnictwie PTPN w 2023 roku.

Organizatorzy:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.