Józef Wybicki na tle epoki

Konferencja naukowa "Józef Wybicki na tle epoki przełomu (koniec XVIII – początek XIX wieku)".

12-13 grudnia 2022 roku. Sala Posiedzeń PTPN w Poznaniu ul.Mielżyńskiego 27/29

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników tychże badań oraz pogłębienie wiedzy na temat życiorysu Józefa Wybickiego, jego działalności politycznej, wyrażanych przez niego poglądów społeczno-politycznych oraz szeroko rozumianej twórczości publicystycznej i literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem „Mazurka Dąbrowskiego”, a także refleksja nad miejscem Józefa Wybickiego w pamięci historycznej Polaków w XIX i XX wieku.

Szczegółowy program: zob. niżej "Pliki do pobrania"
Organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nota od redakcji.
Tematykę zbieżną z przedmiotem tej konferencji podejmowaliśmy wielokrotnie na łamach "Przeglądu Wielkopolskiego", między innymi były to teksty:

 • 2022-2 Jerzy Sobczak. Józef Wybicki w pamięci i tradycji Wielkopolan
 • 2006-3 Danuta Prus-Głowacka. Co dalej z Muzeum Gen. J. Wybickiego w Manieczkach? Ratujmy Rotundę.
 • 2006-3 Joanna Kubera. Wybickiego "Domek luby".
 • 2006-3 Jerzy Sobczak. Mazurek Dąbrowskiego i pamiętna noc listopadowa 1806 roku.
 • 2006-3 Jerzy Sobczak. Jeszcze słów kilka o "Szlaku Napoleona w Wielkopolsce"
 • 2006-2 Jerzy Sobczak. Smutny los niechcianego muzeum
 • 2006-2 Krystyna Jazdon. Ratujmy Muzeum w Manieczkach
 • 2002-3-4 Jerzy Tarkowski. Działalność chodzieskiego oddziału Stowarzyszenia "Mazurka Dąbrowskiego".
 • 2001-3-4 Jerzy Sobczak. Miłował nie tylko wielkopolska niwę. Pamięci Jana Baiera.
 • 2001-3-4 Barbara Wawrowska. Niechanowo. Józef Wybicki patronem Gimnazjum Nr 1
 • 2001-1-2 Jerzy Tarkowski. Krótka historia Stowarzyszenia Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego” w Margoninie
 • 1997-1-2 Władysław Jan Przybylski. "Marsz, Marsz Dąbrowki..." po dwustu latach. (Relacja z "Jubileuszowej poczty konnej" 13-21 lipca 1997 z okazji 200-lecia powstania "Mazurka Dąbrowskiego".Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31