Nie żyje Profesor Stefan Bednarek

Pani Bożena Konikowska, przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP przekazała nam smutną wiadomość oraz tekst, który zamieszczamy poniżej.

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 10 lutego 2022 roku zmarł w wieku 77 lat prof. dr hab. Stefan Bednarek - prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, członek Rady Naukowej przy Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP,  w latach 2014 – 2018 członek prezydium Rady Krajowej.

Przez wiele lat działał w Dolnośląskim Towarzystwie Społeczno Kulturalnym. Był jednym z autorów "Karty Regionalizmu Polskiego" przyjętej 25 września 1994 roku na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu.

Był emerytowanym profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, byłym dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa. W latach 2004-2007 był przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze PAN. W latach 2009-2013 aktywnie działał jako prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Był przewodniczącym Sekcji Neurokulturoznawstwa w Polskim Towarzystwie Neuropsychologicznym. 

Był wielkim przyjacielem i sympatykiem towarzystw z terenu Dolnego Śląska. Od wielu lat promował i wspierał na wielu płaszczyznach swojej działalności te towarzystwa obejmując też kierownictwo naukowe regionalistycznych konferencji popularnonaukowych, między innymi w Głogowie „Małe Ojczyzny na styku regionów” (2013), „Regionalizm w nauczaniu i wychowaniu – Moja Mała Ojczyzna” (2016). 

Jego specjalnością naukową była teoria i historia kultury a także historia kultury polskiej w XX wieku. Był autorem kilkunastu książek i ponad 100 artykułów naukowych. Aktywnie działał jako redaktor i publicysta serii wydawnictw: „Prace Kulturoznawcze”, „Dolny Śląsk” oraz jako członek rad redakcyjnych czasopism: „Przegląd Kulturoznawczy”, „Kultura Współczesna”, „Kultura Popularna”, „Tematy z Szewskiej”. W latach 1998-2014 był dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizator i uczestnik konferencji naukowych i metodycznych na temat edukacji regionalnej i kulturalnej. Współorganizator i członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej 2000, podczas którego był moderatorem panelu „Edukacja kulturalna”. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Bezgranicznie oddany idei regionalistycznej i kształtowaniu tożsamości narodowej. Bliska sercu była mu kultura kresowa i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Był przewodniczącym Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, członkiem komitetów organizacyjnych kongresów regionalnych we Wrocławiu, Bydgoszczy i Legnicy. Był pomysłodawcą i koordynatorem ustanowienia i przyznawania Nagrody im. Anatola Omelaniuka za najlepsza książkę i wydawnictwo prasowe o tematyce regionalistycznej. Wręczanie nagrody odbywało się w ramach już cyklicznych Spotkań z książką i prasą regionalistyczną organizowanych wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu. 

Wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Aleksandra Patkowskiego,  Odznaką honorową „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Otrzymał też bardzo prestiżową Nagrodę Brylantowego Pióra przyznawana przez Nowojorski Komitet Dobrych Publikacji Naukowych za całokształt działalności naukowej w 2017 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 Lutego 2022 roku we Wrocławiu, w kościele św. Anny i na cmentarzu parafialnym przy ul. Brodzkiej. Licznie pożegnała zmarłego Profesora społeczność akademicka Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i miasta Wrocławia, były Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego senator RP Bogdan Zdrojewski, przedstawiciele  dolnośląskich instytucji i świata kultury. Obecni byli tez regionaliści z Wrocławia, Legnicy, Bolesławca, Jeleniej Góry, Malczyc, Dzierżoniowa, Kątów Wrocławskich i Trzebnicy. W imieniu regionalistów zmarłego pożegnał wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP Tadeusz Samborski.

Cześć Jego Pamięci. R.I.P.


  • Śp. Stefan Bednarek


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31