Pleszewskie Towarzystwo - Najlepsze w Polsce

Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne uzyskało Certyfikat Godła „Najlepsze w Polsce” w XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług prowadzonego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Prezydent THC dr Marian Król w towarzystwie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dr Zofii Szalczyk wręczył Prezesowi PTK dr. Andrzejowi Szymańskiemu Certyfikat podczas uroczystej galii Konkursu, jaka odbyła się 24 listopada 2016 roku w Sali Lubrańskiego na UAM w Poznaniu.
Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli firm - laureatów Konkursu, osoby wyróżnione Statuetkami Honorowego Hipolita, Godnoścą „Lidera Pracy Organicznej”, Medalami Młodego Pozytywisty oraz Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit” a także reprezentantów środowiska gospodarczego, biznesowego, polityków, samorządowców i władz regionalnych.
Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne działa od roku 1980, kiedy to w związku z obchodami 700-lecia Pleszewa opracowało monografię "Dzieje Pleszewa”, zorganizowało Studium Regionalne oraz cykl prelekcji i wystaw "Wybitni Pleszewianie".
W kolejnych latach wydatnie przyczyniło się do powołania Muzeum Regionalnego w Pleszewie a następnie - poprawy bazy lokalowej tamtejszej Biblioteki Publicznej oraz tegoż Muzeum.
Prowadzi bogatą działalność wydawniczą, zaopatruje bezpłatnie w swoje wydawnictwa wszystkie szkoły i biblioteki publiczne na terenie powiatu.
Towarzystwo jest inicjatorem Programu współpracy szkół z instytucjami kultury w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży. Organizuje powiatowe przeglądy chórów i zespołów wokalnych, konkursy recytatorskie dla młodzieży a dla członków i sympatyków - wyjazdy do Gniezna, Wrocławia, Gostynia, Jarocina, Krotoszyna i corocznie do opery lub teatru w Poznaniu.
Dzięki ciekawym regularnym spotkaniom tematycznym jest jednym z głównych podmiotów życia kulturalnego w Pleszewie.
W czerwcu 2016 roku było współorganizatorem XXI Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej w Dobrzycy.
W profesjonalny sposób wykorzystuje do realizacji swoich celów Internet.
O wyróżnienie wystąpił prezes WTK Stanisław Słopień.


Zobacz również stronę Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego [http://ptk.pleszew.pl]

W latach poprzednich w Certyfikatem "Najlepsze w Polsce" Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło między innymi:
Towarzystwo Miłośników Gniezna
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne,
Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne,
Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne,
Średzkie Towarzystwo Kulturalne,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej,
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej Klub w Poznaniu,
Średzkie Towarzystwo Kulturalne,
Salon Artystyczny im. Jackowskich w Pobiedziskach,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej,
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej.


  • Dr Andrzej Szymański

    Dr Andrzej Szymański

  • Dr Zofia Szalczyk, dr Andrzej Szymański, dr Marian Król

    Dr Zofia Szalczyk, dr Andrzej Szymański, dr Marian Król

  • W sali Lubrańskiego UAM

    W sali Lubrańskiego UAM


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31