Wielkopolskie drogi ku niepodległości 2017- ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich oraz Fundacja Zakłady Kórnickie zapraszają na Konferencję - Sejmik Regionalistów „Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn”

1 grudnia 2017 roku w Poznaniu

09:00 – 09:30 Kino „Apollo” w Poznaniu ul. Ratajczaka 18 (pasaż)

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Polskiego Sejmu Dzielnicowego - w 99. rocznicę obrad pierwszego po latach niewoli polskiego Sejmu 

 

Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu

09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 - 10.10 Otwarcie Konferencji i przedstawienie idei oraz projektu budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dyrektor WMN Tomasz Łęcki

10.10 - 10.20 Przedstawienie idei i zaawansowania prac nad Muzeum Broni Pancernej. Płk. T. Ogrodniczuk 

10.20 - 10.45 Wykład „Sejm dzielnicowy i jego historyczne znaczenie”. Prof. A. Gulczyński 

10.45 - 11.00 przerwa kawowa 

11.00 - 12.00 „Fenomen historii Wielkopolski ostatnich dwóch stuleci na tle dziejów całej Polski”. Pierwszy panel i dyskusja. Moderator: Anna Gruszecka. Uczestnicy: Przemysław Matusik, Adam Pleskaczyński, Janusz Karwat, Olaf Bergmann.

12.00 - 12.20 przerwa kawowa 

12.20 - 13.20 „Ekspozycje muzealne w „małych ojczyznach – co jest w nich cenne, najciekawsze i dlaczego?” Drugi panel i dyskusja. Moderator: Błażej Dąbkowski. Uczestnicy: Angelika Pilarska - Rogoźno, Robert Czub - Gostyń, Michał Krzyżaniak - Lusowo, Tomasz Klauza – Witaszyce.

13.20 - 14.00 przerwa obiadowa 

14.00 - 15.00 Ogłoszenie nominacji i wręczenie Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2017.  "Sejm Dzielnicowy w oczach współczesnych" - miniatura przygotowana przez Artystyczny Salonik VIII LO w Poznaniu pod kierunkiem Anety Cierechowicz oraz Alicji Zimmer. Występują: Ewelina Duffi, Maciej Misiak, Kacper Lichtarowicz, Michał Łopatka, Kacper Perz, Mikołaj Cankudis, Wiktor Jankowski, Antoni Adamiak.

15.00 - 15.20 przerwa kawowa

15.20 - 16.20 „Edukacyjna rola i szansa muzeów regionalnych". Trzeci panel i dyskusja. Moderator: Przemysław Terlecki. Uczestnicy: Jan Maćkowiak – Szreniawa, Marta Kalisz–Zielińska - Muzeum Archeologiczne, Wiesław Ździabek – nauczyciel historii, Dariusz Leśniewski – Bydgoszcz.

16:20 – 17:00 Zakończenie i podsumowanie. Organizatorzy

Zgłoszenia do dnia 20 listopada 2017 roku (na adres pocztowy: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, tel. 61 851 72 89 lub adres mailowy: konferencja2017@wmn.poznan.pl.) na załączonym formularzu. 

Konferencja - Sejmik Regionalistów odbywa się w ramach Dni Wielkopolski 2017.
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31