25 lat Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Dziennikarska

„Stowarzyszenie Prasy Lokalnej od 25 lat buduje lokalne społeczeństwo obywatelskie"

29 września 2017 r., godz. 11.00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (Morasko), ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań

 

Program 

10:30 Rejestracja uczestników

11:00 Otwarcie konferencji przez Patrona Honorowego prof. UAM dr. hab. Andrzeja Stelmacha

Od heroizmu do profesjonalizmu. Rys historyczny Stowarzyszenia Prasy Lokalnej - Jerzy Mianowski, Prezes Zarządu SPL

Wręczenie wyróżnień i listów gratulacyjnych

Prasa lokalna w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie - prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk, Kierownik Zakładu Dziennikarstwa WNPiD

12:00 Przerwa na kawę

Rola mediów lokalnych w budowie społeczeństwa obywatelskiego - prof. UAM dr. hab. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM, Kierownik Zakładu Kultury Politycznej WNPiD

Prasa lokalna - czy istnieje potrzeba wyodrębnienia praw pokrewnych wydawców - prof. dr hab. Jacek Sobczak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie i dr Ksenia Kakareko, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW

Regulacje dotyczące ograniczenia koncentracji kapitału medialnego - szansa dla wolności mediów czy zagrożenie dla wolności gospodarczej? - prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak, WNPi D UAM

Media lokalne a regionalizm wielkopolski - Stanisław Słopień, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu

Entuzjastyczne początki prasy lokalnej i sublokalnej - Krystyna Sorbian-Góral, Prezes Zarządu SPL w l. 1992-1996

SPL na przełomie wieków - Lechosław Majchrzak, Prezes Zarządu SPL w l. 1996-2007

Zakończenie konferencji - podsumowanie merytoryczne Dziekana WNP i D
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31