Przemysław Matusik, Historia Poznania

Pierwsze tak obszerne i całościowe opracowanie dotyczące stolicy Wielkopolski i jej losów, począwszy od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Jego autorem jest znany poznański historyk o wielkiej erudycji i fenomenalnej wręcz umiejętności opowiadania o przeszłości. Publikacja uwzględnia najnowsze badania i zróżnicowaną literaturę z zakresu historii i nauk pokrewnych, a w formie przekazu dostosowana jest do potrzeb szerokiego kręgu odbiorców.

Tak rekomenduje to czterotomowe dzieło profesora Przemysława Matusika jego wydawca - Wydawnictwo Miejskie Posnania. Szczere wyrazy uznania, podziękowania i gratulacji! Także dla profesor Danuty Konieczki-Śliwińskiej z naszej redakcji, konsultantki merytorycznej tej bogato ilustrowanej księgi.

Dzieło jest już niedostępne (chwilowo), o czym informuje wydawca. Na stronie internetowej jego sklepu można jednak poprosić o powiadomienie o dostępności, gdy taka możliwości się pojawi.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31