Kalendarz Gołaniecki 2019

Wioski w okolicach Gołańczy - zarys dziejów. Część II. Kalendarz 2019

Autorzy tekstów:
Barbara Biskupska, Adam Kusz, Wojciech Osuch, Andrzej Przybyłowicz

Zdjęcia:
Andrzej Przybyłowicz; ze zbiorów Barbary Biskupskiej i Wojciecha Osucha

Projekt okładki: Andrzej Przybyłowicz

Publikację wydano nakładem Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej przy wsparciu Miasta i Gminy Gołańcz
ISBN 978-83-64862-07-6

Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej
ul. dr. Piotra Kowalika 3
62-130 GołańczParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31