Zeszyty Pobiedziskie 2018-3

Spis treści

  •  M. Błażek, Wstęp
  • T. Panowicz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" kuźnią patriotów i żołnierzy
  • T. Panowicz, Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz...
  • T. Panowicz, Delegaci Ziemi Pobiedziskiej na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu
  • S. Dopieralski, Kronika Miasta Pobiedzisk z okresu Powstania Wielkopolskiego
  • A. Migdałek, Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego z terenu Ziemi Pobiedziskiej
  • Z. Maciejewski, Historia budowy pomnika Powstania Wielkopolskiego w Pobiedziskach
  • M. Ciemna, Summary

Zespół Redakcyjny: Marian Błażek, Anna Migdałek, Tadeusz Panowicz

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska

Publikacja współfinansowana przez Gminę Pobiedziska

Na okładce fotografia pomnika Powstania Wielkopolskiego z 2018 r.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31