44 Schola Cantorum

Międzynarodowy Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej

im. Tadeusza Krokosa

Kalisz 25-30 czerwca 2022