PW 2021-1 (131)

 • Zbigniew Theus, Wstęp

STUDENCKI POZNAŃ 1968-1989

 • Izabela Skórzyńska, Justyna Budzińska, Życie studenckie 1945-1989. Adaptacje, transformacje, kontestacje (część II: od Marca 1968 do roku 1989)
 • Stanisław Jankowiak, Studencki Marzec 1968 w Poznaniu
 • Paweł Panas, Ważny epizod z biografii mojego Ojca
 • Andrzej Byrt, Once upon a time in Poland… Pewnego razu w Polsce... Zdarzyło się w marcu 1968 roku w Poznaniu
 • Aleksandra Mielcarz-Wieruszewska, Wspomnienie Marca 1968 roku
 • Jerzy Stefański, Rok 1968
 • Maria Zmierczak-Nowak, Marzec 1968 w ZSP
 • Lech Dymarski, Marzec 1968
 • Elżbieta Różańska-Polak, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Jan Szambelańczyk, Subiektywna retrospekcja ruchu studenckiego w Poznaniu w latach 1971-1978
 • Piotr Nowaczyk, Ta nasza młodość
 • Mirosław Słowiński, Notatki ze wspomnień
 • Janusz Zemer, Drugie oblicze poznańskiego życia studenckiego w latach 70.
 • Marcin Kęszycki, Inny świat
 • Jacek Kubiak, Nauczyciele „nieufności”. Powstanie Studenckiego Komitetu Solidarności w Poznaniu
 • Marek Adamiec, Moje studia
 • Stanisław i Jan Harajda, Turystyczna szkoła
 • Jarek Banaszak, Spotkaliśmy się w 116
 • Tomasz Talarczyk, Krótka historia Studenckiej Agencji Fotograficznej (SAF)
 • Renata Mogilnicka, Lata 1968-1973
 • Olgierd Ignatowicz, Pałacowe zmagania
 • Krzysztof Gajda, Andrzej Sobczak autor hymnów

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Andrzej Wituski, Kazimierz Wolnikowski
 • Jacek Juszczyk, Jerzy Winkler (1938-2021)
 • Jan Harajda, Stanisław Maria Harajda
 • Jan Szambelańczyk, Andrzej Kokotek – pozytywistyczny poznańczyk
 • Tomasz Talarczyk, Marian Marek Przybylski
 • Wacław Strykowski, Wspomnienia o Zygfrydzie Klausie
 • Zbigniew Jaśkiewicz, Dr Tomasz Dzięgielewski

Noty o autorach

Sprzedaż i prenumerata   Zobacz i czytaj PW 2021 1 online


 • Okładka I i IV. Studencka Wiosna Kulturalna w 1971 roku. Trzy studenckie małżeństwa. Goście weselni wiwatują na Starym Rynku w Poznaniu. Fot. R. Mogilnicka. Do tekstu s. 73

 • Okładka II i III. „Tacy byliśmy…”. Fot. prywatne


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31