Sympozjum „Piła a Niepodległa”

Sympozjum „Piła a Niepodległa” 

 5 grudnia 2018 roku, godz. 11.00 – 13.30 

Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji , pl. Staszica 1, sala kameralna

Wykłady i komunikaty

 • Piła w latach I wojny światowej 1914 – 1918,  Marek Fijałkowski
 • Zasługi rodu Drygasów,  Michał Początek
 • Udział pilan w pracach Konsulatu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Roman Chwaliszewski
 • Związek Polaków w Niemczech, Oddział w Pile, Robert Kolasa
 • Towarzystwo Śpiewu Kościelnego „Halka”, Przemysław Wojnarowski  
 • Kościół na drogach do wolności w XX wieku, ks. Jarosław Wąsowicz SDB 
 • Stan upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Pile, Wojciech Kicman
 • Relacje między Polakami a żołnierzami, więźniami obozu jenieckiego w Pile, w świetle dokumentów i wspomnień, Maciej Usurski
 • Kształtowanie się państwowości polskiej na terenach północno – zachodniej Wielkopolski w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile, Danuta Żebrowska
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Piły a Niepodległa, Jacek Stróżyński   

Moderator  Maria Bochan prezes TMMP

Wystawy 

 • "Plakaty patriotyczne z okresu walk o niepodległość 1918-1921"  zorganizowana przez Muzeum Stanisława Staszica.
  Wystawa prezentuje 19 plakatów, wśród których są plakaty werbunkowe, egzemplarze upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz plakaty zachęcające obywateli do okazywania hojności na potrzeby wojska. Większość  obiektów związana jest z wojną polsko-bolszewicką 1920 r., ale są  również plakaty poświęcone powstańcom wielkopolskim i walce o wytyczenie granic na Śląsku. Wszystkie plakaty pochodzą ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • „Oni walczyli o Polskę 1918-1945 – patrioci regionu Północnej Wielkopolski”  przygotowana przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych 
  Ekspozycja przybliża sylwetki bohaterów tamtych trudnych dla Polski dni. Prezentowany jej fragment przedstawia sylwetki 9 osób związanych z historią  miasta Piły. 

Organizator: Towarzystwo Miłośników Miasta Piły

Partnerzy:

 • Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
 • Muzeum Stanisława Staszica w Pile
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Koło Nr 9 w Pile
 • Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile
 • Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile
 • Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

Patronat  Honorowy  Prezydenta Miasta PiłyParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31