100-Lecie Towarzystwa świętowano w Koźminie

Uroczystość upamiętnienia Jubileuszu 100-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego odbyła się 30 września w Sali Bankietowej Zajazdu „Pod Szyszkami” w Nowej Obrze. Każdy z zaproszonych uczestników otrzymał opracowanie książkowe 100-lecie Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego 1921-2021 pod redakcja prezesa honorowego dr Michała Pietrowskiego oraz okolicznościową przypinkę wydaną z tej okazji.

Uroczyste spotkanie rozpoczęto wykonaniem pamiątkowej fotografii zbiorowej, na której znalazło się osiemdziesięcioro uczestników. Część oficjalną rozpoczęto odegraniem hymnu Polski przez Koźmińską Orkiestrę Dętą pod dyrekcją kapelmistrza Roberta Kaczorowskiego. Otwarcia Jubileuszu i powitania przybyłych członków TMKW oraz zaproszonych gości dokonał Andrzej Joachimiak, prezes TMKW. 

Przy dźwiękach orkiestry wkroczył poczet ze sztandarem TMKW ufundowanym w minionym covidowym roku. Przekazania sztandaru dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Maciej Bratborski. Projektantem sztandaru był Michał Pietrowski – prezes honorowy TMKW. On to również jako redaktor naczelny wydawnictwa przedstawił okolicznościową publikację. Kalendarium Towarzystwa zaprezentowała Maria Lewandowicz.

Rada Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przyznała odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” - TMKW, Marii Lewandowicz – wieloletniej prezes TMKW oraz Cyrylowi Banaszakowi – wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej TMKW. OWyróżnienia wręczył Justyn Zaradniak – przewodniczący Rady Miejskiej.

Podziękowania Towarzystwu za wieloletnią i owocna pracę złożył Burmistrz Miasta i Gminy Maciej Bratborski. Cyryl Banaszak został nagrodzony „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, którą wręczył Jan Grzesiek, radny Sejmiku Wielkopolskiego.

Życzenia, upominki oraz okolicznościowe adresy TMKW złożyli: dyrektorzy placówek oświatowych, Koźmiński Ośrodek Pomocy Społecznej, Krotoszyńskie Towarzystwo Kulturalne, Biblioteka Publiczna w Koźminie, dyrygent i Chór w Koźminie, komendant OSP, Poznański Oddział TMKW, Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Jarocinie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kotlinie, prof. Olgierd Lirowski, dyrektor firmy REGIO Opakowania.

Z Poznania nadeszły okolicznościowe życzenia od rodziny Zofii i Zdzisława Chełkowskich, potomków pierwszego po odzyskaniu niepodległości starosty koźmińskiego. 

Dr Kazimierz Krawiarz złożył życzenia i okolicznościowy adres w imieniu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, 

Dr Andrzej Grzyb – poseł do Parlamentu Europejskiego przesłał okolicznościowy list z życzeniami. 

Rodzina Szczepaniaków przekazała na ręce Burmistrza dar nadzwyczajny w postaci sztandaru Żeńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Koźminie z 1936 r. Był on przechowywany przez zmarłą już Pelagię Kula i zachował się nieomal w idealnym stanie. Z pewnością trafi do Muzeum Ziemi Koźmińskiej.

Formacja Artystyczna Młodzieży pod kierunkiem opiekunów i nauczycieli zaprezentowała na zakończenie spotkania występy artystyczne. Gospodarze zaprosili przybyłych na poczęstunek przygotowany przez Zajazd „Pod Szykami”.

Zob. również TMKW zaprosiło nas...


  • Fot. G. Pierzchała


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31