Piknik Lwowski 2022 w Poznaniu

Poznań, 12 czerwca 2022

Impreza w ramach Jubileuszowych XXV Dni Lwowa i Kresów

Park ks. Jasińskiego

Osiedle Kopernika (za kościołem)

Program  (http://www.lwowiacy.pl)Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31