Ukonstytuował się nowy Zarząd WTK

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego na kadencęi 2022 – 2025 na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 12 października 2022 ukonstytuował się w następujący sposób:

 • Prof. Jerzy Babiak – prezes
 • Jan Japas–Szumański - wiceprezes
 • Piotr Dwornicki – wiceprezes
 • Aleksandra Kowalska – sekretarz
 • Dr Kazimierz Krawiarz - skarbnik
 • Hieronim Dymalski - członek
 • Prof. Jan Grad - członek
 • Prof. Elżbieta Lesiewicz - członek
 • Dr Natasza Lubik – Reczek - członek
 • Karolina Ławniczak - członek
 • Małgorzata Pawlik – Pawłowska - członek
 • Prof. Krzysztof Urbaniak - członek
 • Dr Jolanta Vogt – Hajder – członek


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31