Żegnamy Jerzego Mianowskiego

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 3 kwietnia 2019 roku zmarł w Wągrowcu Ś. P. Jerzy Mianowski. Pogrzeb - 6 kwietnia o godz. 13:00 na cmentarzu starofarnym w Wagrowcu. W tym samym dniu o godz. 11:30 msza św. w kościele pw. św. Wojciecha.

Był dziennikarzem i publicystą, prezesem Zarządu Wągrowieckiej Oficyny Wydawniczej, redaktorem naczelnym "Głosu Wągrowieckiego" oraz prezesem Zarządu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Poznaniu.

Wieloletni członek Zarządu, członek honorowy i laureat Honorowej Nagrody Kulturalnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu. Inicjator, współzałożyciel i pierwszy prezes Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego.

Nominowany do Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu. Członek Rady Programowej "Przeglądu Wielkopolskiego". 

We wrześniu roku 2017 był głównym organizatorem ogólnopolskiej konferencji „Stowarzyszenie Prasy Lokalnej od 25 lat buduje lokalne społeczeństwo obywatelskie" na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Pod tym samym tytułem "E-Przegląd Wielkopolski" opublikował Jego podsumowanie działalności tej organizacji.

W niedzielę 31 marca 2019 roku obchodził swój benefis 30-lecia pracy dziennikarskiej. Z tej okazji WTK uhonorowało Go okolicznościowym dyplomem...

Rodzinie Zmarłego, Jego Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
Redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego"


  • Jerzy Mianowski (www.portalwrc.pl)

    Jerzy Mianowski (www.portalwrc.pl)

  • Jerzy Mianowski zaprasza na galę 31 marca 2019

    Jerzy Mianowski zaprasza na galę 31 marca 2019


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31