Sprzedaż i prenumerata

Cena jednego egzemplarza, także numerów archiwalnych: 15 zł przy odbiorze w biurze WTK, 20 zł przy sprzedaży wysyłkowej.

Prenumerata roczna: 60 zł, koszt wysyłki w cenie prenumeraty.


SPRZEDAŻ

Biuro WTK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań tel. +48 514 012 395, e-mail: biuro@wtk.poznan.pl.

Biuro prowadzi również prenumeratę a także sprzedaż wysyłkową numerów archiwalnych. 

Aby otrzymać bieżący lub wybrany archiwalny numer, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

PRENUMERATA U WYDAWCY

Aby zamówić prenumeratę krajową, prosimy dokonać wpłaty 60,- zł. w Biurze lub na konto Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego ul. Św. Marcin 80/82, 61- 809 Poznań.

Konto: 83 2490 0005 0000 4530 5828 1135 z dopiskiem: "Prenumerata roczna od nr ... rok ..."[podać numer i rok].

Warunki prenumeraty z wysyłką za granicę ustalane są w drodze porozumienia (umowy).


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31