Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych"

22-23 września 2022 w PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, a organizatorem jest Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

(W jubileusz 50-lecia pracy naukowej i zawodowej prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Krzysztofa Walczaka)

Kalisz, 22-23 września 2022

Program, biografie prelegentów/streszczenia wystąpień dostępne są na stronie:

https://www.ktpn.org/programParse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31