169. Rocznica bitwy pod Sokołowem

Września 2 maja 2017 r.

Program uroczystości:

1. Msza święta w kościele farnym we Wrześni - godz. 16.00
2. Bezpośrednio pod nabożeństwie przemarsz pod pomnik w Sokołowie (ulicami: Jana Pawła II, Gnieźnieńską)
3. Spotkanie przed pomnikiem w Sokołowie ( okolicznościowe przemówienie, krótka część artystyczna, złożenie kwiatów, odśpiewanie „Roty).

Organizatorzy:
Burmistrz Wrześni, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, Unia Wrześnian.

Bitwa pod Sokołowem nazywana także bitwą pod Wrześnią była ostatnim starciem w wielkopolskiej Wiośnie Ludów. 2 maja 1848 roku doszło tam do konfrontacji wojsk polskich i pruskich. Liczebność wojsk obu stron była porównywalna i wynosiła około 2500 żołnierzy. Polscy żołnierze zajęli pozycje po obu stronach drogi do Gniezna, Prusacy zaś sokołowski folwark. Bitwa rozpoczęła się od wymiany ognia artyleryjskiego. Kiedy wojska polskie wdarły się na teren folwarku, zostały otoczone przez Prusaków i zmuszone do kapitulacji. Konsekwencją poddania się było zamknięcie polskich powstańców w stodole i podpalenie jej. Wszyscy uwięzieni Polacy spłonęli. Po egzekucji wojska pruskie wycofały się w kierunku Gulczewa. W bitwie pod Sokołowem zginęło 120 Polaków, 112 zostało rannych. W wyniku odniesionych ran we wrzesińskim lazarecie zmarło 39 polskich żołnierzy. W kolejnych dniach na skutek konfliktu Ludwika Mieroławskiego z jego oficerami odziały polskie uległy rozproszeniu.

Źródło: Facebook-Wrzesińskie-Towarzystwo-Kulturalne, www.wtkwrzesnia.pl.Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31