Żegnamy Janusza Koniusza

Zmarł Janusz Koniusz, ur. 1 lutego 1934 w Sosnowcu, zm. 29 marca 2017 w Zielonej Górze. Poeta, prozaik, dramaturg, publicysta, działacz społeczny.

Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mieszkał i pracował w Zielonej Górze. Był współorganizatorem i długoletnim sekretarzem Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze (powstało w roku 1957, zakończyło działalność w 1989.) Organem LTK było „Nadodrze”, najpierw miesięcznik, potem dwutygodnik, którego Janusz Koniusz był współzałożycielem, kierownikiem literackim a w latach 1980–1990 redaktorem naczelnym.

Opublikował kilkanaście książek poetyckich, prozatorskich i eseistycznych. Autor słuchowisk, publicysta, redaktor antologii wierszy, reportaży, legend i baśni oraz pamiętników mieszkańców Ziemi Lubuskiej.

W latach 1981 - 1990 był członkiem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. W roku 1979 należał do sygnatariuszy zainicjowanego przez Eugeniusza Pauksztę Konwentu Regionalnych Stowarzyszeń Kultury Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

Od roku 2002 przewodniczył jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty organizowanego co roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.

Pogrzeb odbył się 7 kwietnia 2017 r. na starym cmentarzu w Zielonej Górze.
 


  • Janusz Koniusz podczas XVII Konkursu Literackiego w Kargowej

    Janusz Koniusz podczas XVII Konkursu Literackiego w Kargowej


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31