Profesor Jerzy Babiak nowym prezesem WTK

Na swoim pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 28 czerwca 2019 roku, ukonstytuował się Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego wybrany podczas XXII Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej.

Zgodnie ze Statutem WTK w wyniku tajnego głosowania objęli funkcje:

 • Prof. dr hab. Jerzy Babiak (Poznań) - prezes
 • Norbert Kulpa (Puszczykowo) - wiceprezes
 • Maria Martyńska (Wągrowiec) - wiceprezes
 • Aleksandra Kowalska (Koło) - sekretarz
 • Kazimierz Krawiarz (Kórnik) - skarbnik
 • Kinga Babicz (Wągrowiec) - członek
 • Hieronim Dymalski (Poznań) - członek
 • Grzegorz Mokrzycki (Koło) - członek
 • Mariusz Polarczyk (Poznań) - członek.

Nowy prezes WTK prof. dr hab. Jerzy Babiak jest ekonomistą i politologiem. Pracował między innymi na Wydziale Prawa oraz Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jako wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej uczestniczył w Ogólnopolskich Kongresach Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy (2014) i Legnicy (2018). Jest przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Jest również przewodniczącym Rady Programowej "Przeglądu Wielkopolskiego".

Najbliższe zebranie nowego Zarządu odbędzie się jeszcze podczas wakacji - 7 sierpnia 2019 roku.


 • Nowy prezes WTK

 • Prezydium Zarządu WTK: Aleksandra Kowalska, Jerzy Babiak, Maria Martyńska, Norbert Kulpa, Kazimierz Krawiarz.


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31