Sejm Dzielnicowy tematem gry miejskiej

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza do udziału w grze miejskiej.

Przeniesiemy się w czasie do Poznania z początków XX wieku i będziemy odkrywać zapomniane historie miejsc i osób związanych z naszym miastem. Tematyka gry dotyczy Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który odbył się w Poznaniu w 1918 roku oraz życiorysów jego uczestników - polskich działaczy niepodległościowych i społeczników. 

Spotykamy się 2 grudnia w PTPN o godz. 10:00

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia (do 1.12) drogą mailową: joanna.walkowska@ptpn.poznan.pl lub telefoniczną: 61 852 74 41 lub w komentarzach do wydarzenia (wystarczy podać imię, numer telefonu lub adres email i liczbę osób). Można dopisywać się też przed samą grą, jednak liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).