Sejmik Regionalistów Wielkopolskich   2018-06-09

Zarząd oraz Rada Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego serdecznie zapraszają na Sejmik Regionalistów Wielkopolskich inaugurujący obchody 100. Rocznicy Niepodległości Polski.
Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w sobotę 9 czerwca 2018. w godz. 11:00 – 14:00 (recepcja od godz. 10:30) w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu, Stary Rynek 3, Odwach.

W programie:

1. Informacja o sprawozdaniu Zarządu WTK za rok 2017.

2. Prezentacja projektów:

• Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości II Edycja konferencji "Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „małych ojczyzn”.

• Fundacji Zakłady Kórnickie Obchody 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

3. Przerwa kawowa, zwiedzanie nowej ekspozycji Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

4. Wymiana informacji i dyskusja o zamierzeniach Towarzystw na lata 2018-2019 w nawiązaniu do Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

5. Informacja o XI Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych (23-25 września 2018, Legnica).

6. Wybór kandydatów województwa wielkopolskiego do władz Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP na kadencję 2018-2022.

Warunkiem uczestnictwa w Sejmiku jest przesłanie zgłoszenia (e-mailem lub pocztą tradycyjną) do dnia 5 czerwca 2018 (wpływ do biura). W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon). Stowarzyszenie może być reprezentowane przez dowolną liczbę osób. Udział w Sejmiku oraz zwiedzanie Muzeum są bezpłatne. Wszystkich uczestników prosimy o zgłoszenie się w recepcji Sejmiku w celu odnotowania swojej obecności. Będzie tam można nabyć kwartalnik „Przegląd Wielkopolski – najnowszy numer oraz jeden z cennych numerów archiwalnych.

W nawiązaniu do zaproszenia na Sejmik Regionalistów Wielkopolskich 9 czerwca 2018 roku w Poznaniu Zarząd WTK przekazuje kilka informacji bieżących.

WTK od prawie pięćdziesięciu lat przyznaje Nagrodę Główną za zasługi dla kultury Wielkopolski. W roku 2018 zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 30 września, zgodnie z zasadami, które zostaną ogłoszone 9 czerwca podczas Sejmiku Regionalistów Wielkopolskich oraz opublikowane na stronie www.wtk.poznan.pl.

Od 31 lat WTK wydaje "Przegląd Wielkopolski".  Czasopismo znajduje się obecnie w bardzo trudnym okresie swojego istnienia, ze względu na coraz bardziej ograniczone środki finansowe konieczne do wydawania wersji papierowej.
Zwracamy się do naszych partnerów regionalistycznych o bardziej konkretne i czynne zainteresowanie się tym kwartalnikiem. Zapraszamy do jego współtworzenia poprzez przesyłanie materiałów do publikacji. Zachęcamy również do prenumeraty oraz jego promowania w swoim środowisku, wśród instytucji, członków oraz sympatyków.
Wystarczy wpłacić 40,- zł. w Biurze lub na konto Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego ul. Św. Marcin 80/82, 61- 809 Poznań,
nr konta 82 1060 0076 0000 3200 0136 7123 
z dopiskiem: "Prenumerata roczna od nr ... rok ..." [podać numer i rok; rozpocząć można od dowolnego numeru]. 

E – Przegląd Wielkopolski dostępny na stronie www.e-pw.pl oraz pod adresem www.wtk.poznan.pl.
Znajdą tam Państwo spisy treści wszystkich numerów kwartalnika od roku 1987 a także materiały informacyjne oraz źródła dotyczące regionalizmu i kultury w Wielkopolsce. Pomieszczone w działach: Z WIELKOPOLSKI, CZYTELNIA, KONTAKT, KWARTALNIK, TOWARZYSTWO (tam wszystko o WTK), PROJEKTY.
Zachęcamy do częstego zaglądania, choćby na stronę początkową. Zapraszamy też do przesyłania zapowiedzi oraz relacji o Państwa działalności, mogących zainteresować całą Wielkopolskę i kraj. Informacje o zamierzeniach Towarzystw na lata 2018-2019 w nawiązaniu do Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości można zgłaszać jeszcze przed Sejmikiem 9 czerwca. Materiały wraz z ilustracjami prosimy kierować na adres biuro@wtk.poznan.pl lub redakcja@wtk.poznan.pl.

Szanownym Członkom WTK przypominamy… 
Uprzejmie przypominamy i prosimy o dokonywanie wpłat składek rocznych WTK, w tym zaległych za rok 2017. Wynoszą one: 25 zł (członkowie zwyczajni) oraz 100 zł (członkowie wspierający). Wszystkim, którzy już takiej opłaty dokonali, serdecznie dziękujemy.

Sejmik Regionalistów Wielkopolskich otwarty dla wszystkich stowarzyszeń 
Zgodnie z tradycją Sejmik Regionalistów Wielkopolskich odbywa się dwa razy do roku (czerwiec i grudzień) i stanowi forum wymiany informacji oraz opinii dla wszystkich zainteresowanych regionalnych stowarzyszeń kultury działających w Wielkopolsce.

Zob. również do pobrania niżej...