Rok po obchodach setnej rocznicy powstania wielkopolskiego

III Konferencja - Sejmik Muzeów i Regionalistów Wielkopolskich z cyklu Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn”.
3 grudnia 2019 Poznań.

Celem konferencji jest próba podsumowania obchodów setnej rocznicy powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku, w tym szczególnie pod kątem ich wpływu na popularyzację wiedzy o powstaniu lub szerzej o procesie odzyskiwania niepodległości przez nasz region, ich oddziaływanie na wzmocnienie tożsamości narodowej i regionalnej, jak też postęp badań naukowych i wzbogacanie kolekcji muzealnych.

Gównym organizatorem konferencji jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu. Przygotowując koncepcję prezentacji dziejów regionu w planowanej nowej siedzibie chce ono zapoznać się z dorobkiem, doświadczeniami i opiniami muzealników oraz historyków zajmujących się tą problematyką w różnych subregionach Wielkopolski.

Współorganizatorami konferencji są: Fundacja Zakłady Kórnickie, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.

Konferencja ma charakter otwarty. Oczekiwany jest udział osób kierujących i pracowników merytorycznych wielkopolskich instytucji muzealnych, pracowników lokalnych Domów Kultury, kadry kierowniczej wydziałów kultury urzędów samorządu (miejskich, powiatowych i gminnych), historyków zajmujących się dziejami Wielkopolski w XIX i XX wieku a także specjalistów zajmujących się historią poszczególnych subregionów. Bardzo dla projektu istotny jest udział regionalistów.

Konferencja umożliwia wszystkim jej uczestnikom istotne uzupełnienie ich wiedzy i kunsztu uprawiania zawodu historyka i muzealnika. Poza tym dostarczy  wskazówek dotyczących organizacji wszelakich obchodów rocznic ważnych wydarzeń.  

Na program składają się: sesja referatowa oraz dyskusja panelowa. Pokonferencyjne wydawnictwo zwarte nosi roboczy tytuł "Stulecie powstania wielkopolskiego i polskiej niepodległości w wielkopolskich małych ojczyznach".

Do dyspozycji osób zainteresowanych uczestnictwem został uruchomiony odrębny adres mailowy: konferencja@wmn.poznan.pl. 

W wypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z projektem można też uzyskać informacje od osób bezpośrednio koordynujących realizację projektu:

  • kustosza dyplomowanego prof. WSZiB dr. hab. Olafa Bergmanna (tel. 518 052 940, mail: olafber@tlen.pl)
  • sekretarza projektu i planowanego wydawnictwa Aleksandry Kubisiak (tel. 61 853 89 45, mail: a.kubisiak@wmn.poznan.pl)