XXII Wielkopolska Konferencja Kulturalna

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu zaprasza na XXII Wielkopolską Konferencję Kulturalną
WIOSNA W KULTURZE

8 czerwca 2019 roku

Sala Konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34.

Godz. 10:00 - recepcja; godz:10:30 – początek obrad 

Wielkopolska Konferencja Kulturalna jest zwoływana przez Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu w celu przeprowadzenia działań o charakterze programowym oraz sprawozdawczo-wyborczym i odbywa się co trzy lata.

XXII WKK to forum społecznego ruchu kulturalnego, ludzi kultury i nauki oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest wymiana opinii dotyczących obrazu i perspektyw kultury w Wielkopolsce. Konferencja zatytułowana WIOSNA W KULTURZE pragnie zwrócić szczególną uwagę na szanse uczestnictwa i możliwości rozwoju kulturalnego młodzieży, zrodzonej i ukształtowanej w nowych warunkach społecznych i politycznych.

W programie między innymi:

  • 10:30 Otwarcie Konferencji
  • 10:45 Dyskusja na temat: Możliwości kreatywnego uczestnictwa młodzieży w kulturze Wielkopolski
  • PRZERWA 13:00 – 13:30. (Obiad i kawa)
  • 13:30 - 15:00
  • Sprawozdanie Zarządu WTK za lata 2016 – 2019
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Wybory nowych władz WTK
  • Przyjęcie uchwał, w tym o zmianach w Statucie WTK
  • Zakończenie Konferencji.

Opłata konferencyjna 30 zł. Płatne na konto WTK 82 1060 0076 0000 3200 0136 7123 (z dopiskiem: „WKK”) lub w recepcji Konferencji.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, nazwa stowarzyszenia i dane kontaktowe: telefon oraz e-mail) prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@wtk.poznan.pl  lub pocztowy: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne ul. Św. Marcin 80-82 61-809 Poznań w terminie do 30 maja 2019.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

W podejmowaniu uchwał i wyborach z głosem decydującym uczestniczą na równych prawach członkowie rzeczywiści WTK oraz delegaci członków wspierających (stowarzyszeń), którzy do dnia 30 maja 2019 roku opłacą składkę za rok 2018. Można to uczynić w biurze WTK lub wpłacić na konto podane wyżej.  Każde ze stowarzyszeń, członków wspierających WTK, samo ustala liczbę swoich delegatów na Konferencję; może być ich od 1 do 4. 

Organizatorzy proszą o przekazywanie zaproszenia do udziału w Konferencji animatorom kultury oraz samorządowcom. 

Apelują również o nadsyłanie własnych opinii i uwag dotyczących obrazu i perspektyw rozwoju kultury w Państwa środowisku. W szczególności interesują ich następujące zagadnienia:

jakie ważne wydarzenia, inicjatywy, imprezy kulturalne miały miejsce w Państwa terenie na przestrzeni ostatnich 3 lat?

jakie nowe, ciekawe inicjatywy i idee pojawiły się w życiu kulturalnym w Państwa miejscowości i regionie? 

jakie możliwości uczestnictwa w kulturze ma zdaniem Państwa młode pokolenie Wielkopolan (urodzone po 1989 r.)? 

Będą wdzięczni za każdą wypowiedź nadesłaną do końca maja 2019. Także za uwagi nienawiązujące bezpośrednio do powyższych pytań. Wykorzystają je w toku przygotowań do Konferencji oraz w materiałach konferencyjnych. Wypowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy lub pocztowy podany wyżej.

Więcej informacji, uwagi oraz pytania: biuro@wtk.poznan.pl tel. 514 012 395 www.e-pw.pl lub www.wtk.poznan.pl.
Biuro WTK czynne: wtorki, środy i piątki: 12.00 – 17.00.

Niżej do pobrania druki zaproszeń na XXII WKK         Zob. również: Jak przystąpić do WTK?