Kwartalnik

Z półki Wielkopolanina
Z półki Wielkopolanina »

 

Więcej
Napisali do nas
Napisali do nas »

 

Więcej
Informacje dla autorów PW
Informacje dla autorów PW »

Przyjmujemy do publikacji wyłącznie teksty dotychczas niepublikowane, wzbogacające wiedzę o Wielkopolsce, pomocne w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi emocjonalnych z regionem i Polską... 

Więcej
Numery PW
Numery PW »

 

Więcej
Redakcja
Redakcja »

 

Więcej
Sprzedaż i prenumerata
Sprzedaż i prenumerata »

Cena egzemplarza: 10 zł. Prenumerata roczna: 40 zł... 

Więcej
W przygotowaniu
W przygotowaniu »

Tematyka i terminy zamknięcia kolejnych numerów... 

Więcej
Nasz program
Nasz program »

Zależy nam na ukazywaniu wartości kulturotwórczych wynikających z odrębności regionalnej Wielkopolski... 

Więcej