Nagroda Główna WTK 2016 dla Andrzeja Wituskiego

Nagroda Główna WTK jest przyznawana od prawie pięćdziesięciu lat. Promuje osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone dla kultury Wielkopolski, które przyczyniają się do rozwijania świadomości i aktywności regionalnej w nawiązaniu do dziedzictwa i współczesnej kultury Wielkopolski. Wyróżnienie jest przyznawane raz w roku i ma charakter honorowy. Laureat otrzymuję statuetkę Wielkopolski Pegaz proj. prof. Józefa Stasińskiego, natomiast nominowani - dyplomy.

Nagrodę Główną WTK za rok 2016 otrzymał Andrzej Wituski. Nominowani byli ponadto: Halina Maria Ganińska, Stanisława Jasiczek, Kapela Dudziarzy Wielkopolskich, Wacław Kubski, Muzeum Regionalne w Słupcy, Dariusz Sałata, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą.

Uroczystość ogłoszenia nominacji oraz wręczenia Nagrody odbyła się 3 grudnia w poznańskim kinie Apollo podczas sejmiku wielkopolskich regionalistów, w którym swoją obecność odnotowały 52 osoby reprezentujące 26 stowarzyszeń z całej Wielkopolski.

Spotkanie uświetnił występ grupy młodzieży z Artystycznego Saloniku VIII LO w Poznaniu pod opieką prof. Anety Cierechowicz w składzie:  Kalina Kurzeja, Bogna Czerwińska, Maria Bzdęga, Katarzyna Fic, Karolina Klusek, Joanna Podgórska, Anna Jaworowicz, Konstancja Handschuh, Jan Olszewski, Andrzej Lemański. Nagrania filmowego dokonała Marta Marcinkowska.

Zob. również fotoreportaż w naszej Fotogalerii

Andrzej Wituski

Andrzej Wituski - poznaniak od pokoleń, absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Mówi się o nim ekonomista z duszą wielkiego humanisty. To znakomite połączenie, przynoszące w tym przypadku wymierne korzyści i miastu i sztuce. Muzyczne tradycje rodzinne nie mogły pozostawić go obojętnym na tę dziedzinę sztuki i ona też towarzyszy mu na każdym etapie życia, niezależnie od pełnionej w danym momencie roli handlowca, bankowca, czy gospodarza miasta. w latach 1972 – 1982 Andrzej Wituski pełnił funkcję wiceprezydenta Poznania, a następnie do 1990 r. funkcję prezydenta.

Z jego inicjatywy rozpoczęto przygotowania do budowy szybkiego tramwaju, odbudowano Jezioro Malta, tworząc światowej klasy tor regatowy, dokonano przebudowy Palmiarni. Dzięki jego staraniom utworzono muzea literackie: Henryka Sienkiewicza i Józefa Ignacego Kraszewskiego, a także  Mieszkanie-Pracownię Kazimiery Iłłakowiczówny. Był inicjatorem wskrzeszenia tradycji  Jarmarków Świętojańskich. Dążył do przywrócenia rangi Cmentarzowi Zasłużonych Wielkopolan. Był negocjatorem pierwszego poznańskiego porozumienia partnerskiego miast - z Hanowerem.

O muzyce, nieodłącznym elemencie swojego życia, Andrzej Wituski mówi: To ulotne zjawisko – ale w zasięgu ręki. Jest w nas. w każdym bez wyjątku… Muzyka to nie tylko dźwięk, jego sposób przekazania, odbioru, to nie tylko kontakt z artystą z krwi ikości, czy z wielkimi zespołami. To także sposób na życie, współuczestnictwo w codziennych meandrach zbiorowości ludzkiej.

Andrzej Wituski dał się poznać jako doskonały organizator miasta i życia kulturalnego. Swoje humanistyczne nastawienie do rzeczywistości łączy z iście organicznikowskim zmysłem do zmieniania otaczającego go świata.

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku jest związany z Międzynarodowymi Konkursami Skrzypcowymi im. Henryka Wieniawskiego, najpierw jako wiceprezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, później prezes i w końcu dyrektor Konkursu, który pod jego kierownictwem zdobył uznanie i popularność na całym świecie. Poświadczył to przebieg zakończonej niedawno XV edycji.

Wnioskodawcą było Towarzystwo Przyjaciół Pro Sinfoniki im. Alojzego Andrzeja Łuczaka.

Halina Maria Ganińska

Halina Maria Ganińska urodziła się w 1945 roku w Powidzu i to właśnie z tym regionem związała się na płaszczyźnie animacji kulturalnej.

Posiada wykształcenie z zakresu filologii polskiej i bibliotekoznawstwa. Była zastępcą dyrektora Ośrodka Informacji Naukowej PAN oraz dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. Będąc na emeryturze kontynuuje pracę na rzecz regionu i ludzi w nim żyjących.

Należała do założycieli i jest wieloletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Powidza, organizuje Dni Powidza, Powidz Jam Festiwal (4-dniowy festiwal muzyczny, w ramach którego mają okazję zaprezentować się wykonawcy reprezentujący oszołamiającą paletę stylów i gatunków). Ponadto Pani Halina jest dygentką chóru żeńskiego Sonata, który kontynuuje chlubne tradycje powidzkiego chóru mieszanego, który działał w latach 1922-1973.

Do najważniejszych wyróżnień Pani Haliny należą: Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego za wybitne osiągnięcia w zawodzie bibliotekarskim, Odznaka Honorowa z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr PZCHiO.

Wnioskodawca: Dyrektor Domu Kultury w Powidzu Katarzyna Kaźmierczak.

Stanisława Jasiczek

Pani Stanisława Jasiczek (ur. 1954 w Barlinku) jest twórczynią ludową, która odnajduje się w wielu odmiennych stylach i dyscyplinach: batiku, gobelinarstwie, malarstwie na szkle i jedwabiu, rzeźbie z wikliny i w ceramice, biżuterii ze złota i srebra.

W 2009 roku otworzyła Muzeum Rzemiosła Arystycznego, które stanowi pokłosie jej licznych podróży i wernisaży na całym świecie (między innymi w Niemczech, Rosji, Francji, Luksemburgu i Hiszpanii). Kwiatem i chlubą zbiorów jest kolekcja porcelany z całego świata, jak i autorstwa Pani Stanisławy Jasiczek. w celu udostępnienia zwiedzającym możliwości podziwiania dzieł zanikającego rzemiosła z całego świata, poświęciła na ten cel własny budynek i działkę budowlaną.

W roku 2011 zainicjowała działalność Stowarzyszenia Tradycja, które zrzesza twórców ludowych z całego regionu. Pani Stanisława brała również udział w organizacji licznych przedsięwzięć o charakterze cyklicznym i towarzyskim, min: Konkurs i Kiermasz Wielkanocny, Konkurs Bożonarodzeniowy, Jarmark św. Augustyna w Kawnicach. Jest ponadto pomysłodawczynią cyklu spotkań Kazania Gnieźnieńskie a Chrzest Polski, do którego muzykę napisał Józef Skrzek.

Kandydatura wpłynęła od Starostwa Powiatowego w Koninie.

Kapela Dudziarzy Wielkopolskich

Kapela Dudziarzy Wielkopolskich, obchodząca 70-lecie swojej nieprzerwanej działalności jest spadkobiercą najlepszych polskich tradycji sztuki dudziarskiej. Zespół powstał w 1946 roku z inicjatywy Jana i Stanisława Wawrzyniaków i natychmiast zaczęłą gromadzić dookoła siebie artystów ludowych z Poznania i okolic.

Członkowie Kapeli swoje działania skupiają na kultywowaniu i przekazywaniu tradycji dudziarskich i muzycznych. Ogromnym atutem Kapeli jest fakt, iż stanowi ona towarzystwo wielopokoleniowe, więc niejako w sposób naturalny przekazuje dudziarskie tradycje z ojca na syna.

Kapela to nie tylko familarne stowarzyszenie, ale również koncertujący w całej Europie zespół muzyki dawnej. Do najważniejszych festiwali, na których członkowie Kapeli mogli zaprezentować swoje umiejiętności należą między innymi:. Wielkopolskie Spotkania Budowniczych Dud i Kozłów (1997-2011), Europalia w Brukseli (2001), Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy (2003-2014), Zloty Dudziarzy Europy (2004, 2010, 2011), jubileusz współpracy Poznań-Brno (2006), Poznań Pipefest (2011) czy powitanie Prezydenta Irlandii na Euro 2012 w Poznaniu.

Wnioskodawca: Fundacja Plurbius Unum.

Wacław Kubski

Wacław Kubski urodził się w 1941 roku w Lgocie Wielkiej (gmina w województwie łódzkim). z wykształcenia jest kapitanem pilotem (obecnie w stanie spoczynku), ale również realizuje się na polu plastyki i malarstwa.

Osiągnięcia na polu sztuk pięknych są bowiem przyną nominacji. Pan Wcław Kubski jest nie tylko prezesem Zarządu Krajowego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej w Pile – jest przede wszystkim znanym i uznanym twórcą i organizatorem życia artystycznego w regionie. w jego dossier można znaleźć min. takie przedsięwzięcia jak organizacja Ogólnopolskiego Biennale Plastyki Dąbrowa Górnicza 2012, organizacja plenerów i warsztatów twórczych, liczne happeningi i performance.

Ponadto pan Wacław jest autorem kilku tysięcy obrazów utrzymanych w bardzo zróżnicowanej stylistyce – pop-artu, kubizmu, hiperrealizmu, surrealizmu i symbolizmu. Godne odnotowania są również liczne nagrody, które przez cały okres pracy twórczej zostały mu przyznane - są to min. Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Nagroda Prezydenta Piły w dziedzinie twórczości i upowszechnienia kultury, Odznaka Honorowa Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

W maju 2016 roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy twórczej, który odbył się w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Pile.

Muzeum Regionalne w Słupcy

Z długiej listy przedsięwzięć Muzeum należy odnotować te najważniejsze. Należy do nich przybliżenie sylwetki Apolinarego Szeluty – żyjącego w Słupcy kompozytora okresu modernizmu, autora między innymi licznych nokturnów, poematów muzycznych i koncertów fortepianowych. Podobnie - sylwetki Edwarda Fiszera – autora tekstów, działącza ruchu muzycznego i artystycznego, współtwórcy Festwialu Piosenki Polskiej w Opolu oraz programu III Polskiego Radia.

Ponadto Muzeum organizuje liczne wernisaże, odczyty i spotkania dookoła regionalnej (jednak nie tylko) kultury i sztuki. Przykładem takich działań może być film o Edwardzie Fiszerze pt. Odejść nie lekko i powrócić trudno, którego scenariusza współautorem został dyrektor Muzeum. Premiera filmu odbyła się dnia 3 czerwca 2016 roku w ramach IX nocy muzeów. w tym samym dniu odbył się również koncert piosenek Edwarda Fiszera w wykonaniu zespołu Sine Nomine.

Kandydatura została zgłoszona przez Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Dariusz Sałata

Dariusz Sałata urodził się w 1974 roku w Szamocinie, a jego kandydaturę wysunęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Do jego głównych zainteresowań oraz pól, na których realizuje swoje inicjatywy na rzecz regionu należą: historia regionu, działania na rzecz przyrody oraz ochrona środowiska naturalnego.

Pan Dariusz Sałata angażuje się w propagowanie wiedzy proekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców regionu. Cel ten realizuje poprzez liczne spotkania, odczyty i warsztaty, konkursy plastyczne i fotograficzne.

Fotografia należy do jego pasji, ale stanowi również środek do zasadniczego celu – ochrony fauny i flory ziemi chodzieskiej. w ramach tej działalności organizuje spotkania z ornitologami, angażuje się w czynną działalność na rzecz ochrony awifauny regionu.

Kolejnym, dużym przedsięwzięciem w jakie zaangażowany był Dariusz Sałata, to organizacja pikniku naukowego w Chodzieży (do tej pory odbyły się dwie edycje). Impreza skierowana jest do rodzin, dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.

Dariusz Sałata jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej od 14 lat.

Bierze aktywny udział w jego pracach (zakres działania TMZCh na rzecz lokalnej społeczności, jest bardzo szeroki). Był w Komisji Rewizyjnej, aktualnie jest członkiem Zarządu stowarzyszenia. Otrzymał w nim zadanie aktywizowania młodych ludzi i zainteresowania ich działalnością Towarzystwa. z tego zadania wywiązał się bardzo dobrze.

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą

Stowarzyszenie powstało w 2006 r., i kontynuuje działalność Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła. Współpracuje z licznymi innymi towarzystwami regionalnymi: Towarzystwem Miłośników Ziemi Wronieckiej, Towarzystwem Przyjaciół Miasta Dąbia, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Brdowskiej, Towarzystwem Przyjaciół Brudzewa, Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa, Stowarzyszeniem Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej i Stowarzyszeniem Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu.

Stowarzyszenie jest wydawcą lub współwydawcą wszystkich numerów ukazującego się od 2008 r. regionalistycznego czasopisma popularnonaukowego „Rocznik Kolski”. Podejmuje szereg działań mających na celu popularyzowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego miasta Koła, między innymi: zwiedzanie kolskiego ratusza, podczas którego członkowie Stowarzyszenia pełnią rolę społecznych przewodników; coroczne prowadzenie kwesty cmentarnej na rzecz renowacji historycznych nagrobków i płyt nagrobnych na kolskich nekropoliach. w czerwcu 2007 r. Stowarzyszenie zainicjowało organizację corocznego Spływu Świętojańskiego wodami rzek Ner i Warta, który przekształcił się w imprezę świętojańską nawiązującą do tradycji słowiańskiego święta związanego z początkiem lata.

Ponadto dzięki wysiłkom Stowarzyszenia, ukazały następujące pozycje książki: Zbigniew Bagiński: Zapomniana etyka (2007),   z dziejów Żydów kolskich – w 70. rocznicę Zagłady w obozie zagłady Kulmhof (2012), Bernardyni kolscy – 550 lat dziedzictwa i posługi pod red. Krzysztofa Witkowskiego 2016.

Wnioskodawca: Burmistrz Miasta Koła.

Oprac. Jędrzej Krystek