Informacja ogólna

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu jest przyznawana od roku 1970 za zasługi dla kultury Wielkopolski i ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja.

Zgłoszeń do Nagrody dokonywać mogą organizacje społeczne, zwłaszcza regionalne stowarzyszenia kultury, organa samorządowe, także osoby fizyczne w terminie i formie określanych co roku przez Zarząd WTK. 

Wyboru nominowanych a następnie - laureata Nagrody Głównej dokonuje kapituła powołana przez Zarząd WTK.

Uroczyste ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody Głównej odbywa się podczas Dni Wielkopolski.