Centrum Regionalizmu Wielkopolskiego

Celem projektu jest obserwacja, dokumentacja, wspieranie oraz promocja ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce.

Służy temu Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego prowadzony przez WTK wespół z Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.

Ośrodek prowadzi adresowo-informacyjną bazę danych regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce, gromadzi ich wydawnictwa oraz upowszechnia informacje o działalności regionalnych stowarzyszeń kultury i regionalistów a także organizuje na ich potrzeby wymianę doświadczeń, szkolenia i poradnictwo.

Koordynuje działalność wydawniczą i prasową WTK, w tym wydawanie „Przeglądu Wielkopolskiego” oraz prowadzenie portalu internetowego.

Z usług Ośrodka mogą korzystać stowarzyszenia kultury oraz regionaliści bez względu na formalną przynależność do WTK.